logo

ADD: ŞİMDİ DE SIRA ATATÜRK’ÜN MİRASINDA MI?

Uzun yıllardır, siyaset kurumu Atatürk’ün çizdiği rotadan kopmuş, başka yollara
sapmış, bunun bedelini de milletimiz ödemiştir. Atatürk’ün yolundan başka her yolun
sonu aldanma ve aldatmaktır.
Kimi zaman “ileri demokrasi ve daha fazla özgürlük” sözleriyle, kimi zaman “Yeni
Türkiye” sloganlarıyla, kimi zaman da kutsal din duygularımız sömürülerek Türkiye
başkalaştırılmış, dönüştürülmüştür.
Dönüştürülen Türkiye’ye “Yeni Türkiye” denmektedir. Yeni Türkiye’de demokratik
çoğulcu parlamenter sistem yoktur. Yeni Türkiye’de laik, bilimsel ve karma eğitim yoktur.
Yeni Türkiye’de işçi, emekçi ve çalışanın değeri yoktur. Yeni Türkiye’de sosyal hukuk
devleti ilkesi çökertilmiştir. En nihayetinde; Yeni Türkiye sloganıyla siyaset yapan zihniyet,
esasında Atatürk’ün bıraktığı kazanımlarla savaşmış, Cumhuriyetin niteliklerini bir bir yok
etmiştir. Türk toplumu umudunu yitirmiş, Türkiye bir Ortadoğu devleti haline getirilmiştir.
Bütün bu tespitler günlük yaşantımızda neredeyse olağanlaşmıştır. Hemen her gün
bir yeni sorun, hemen her gün yeni bir algı operasyonuyla karşılaşmaktayız. Son Örnek;
Cumhurbaşkanı’nın başlattığı İş Bankası tartışmasıdır:
Miras, “en genel anlamıyla, bir kişinin kendinden sonra gelenlere bıraktıkları”
anlamına gelmektedir. Bu yönüyle özel bir hukuka sahiptir. Büyük Önder Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK’ün 5 Eylül 1938’de hazırladığı vasiyetnamesinde:
İş Bankası’ndaki hisselerin sadece mülkiyeti CHP’ye aittir. Hisselerin gelirinde hak
sahibi değildir. Bankanın her yıl dağıttığı kârdan gelen tutarın yarısını Türk Tarih
Kurumu’na diğer yarısını da Türk Dil Kurumu’na vermekle görevlidir.

Büyük Önder, burada CHP’ye manevi bir görev yüklemiştir. Bir vasiyette
bulunmuştur. Dünyada bütün toplumlarda vasiyetin bir değeri ve saygınlığı vardır. En ilkel
Toplumlar da bile vasiyet, son istek olarak yerine getirilir, dokunulmazdır, saygı duyulur.
Büyük Devrimci’nin 5 Eylül 1938’de yazdığı vasiyetname; Anayasayla korunan özel
mülkiyet ve miras bırakma hukuku kapsamındadır. Dokunulmazdır. Değerlidir. Saygındır.
Ana Muhalefet Partisi’yle siyasi mücadele; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu ve
Kurtarıcımız, dünya tarihinin hürmetle andığı Büyük Atatürk’ün mirasına saldırılarak
yapılmamalıdır. Bu hiçbir siyasiye yakışmayacak kadar yanlış ve küçültücü bir durumdur.
Atatürk, bu milletin ortak paydası, ortak değeridir. Unutanlara hatırlatırız…
Kaldı ki Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizlerin temelinde bankacılık sektörüne
yapılan siyasi müdahaleler yatmaktadır. Örneğin, 2001 krizinin bankacılık sektöründeki
çöküşle ortaya çıktığı halen hatırlanmaktadır. Bu kez de, hiç kuşkusuz, iktidar mensupları
bir taşla iki kuş vurma" amacını taşımaktadırlar; Atatürk’ün adını ve mirasını yok etmek ve İş Bankası’nı siyasal hedeflerine uygun hale getirmek. Korkarız ki hatta eminiz ki böyle bir açık siyasi müdahalenin yinelenmesi, bankacılık sektöründe yeni bir krize neden
olabilecek ve milletimiz bir kez daha zarar görecektir.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENEL YÖNETİM KURULU

Share
280 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+6 = ?