logo

ADD’DEN BASIN AÇIKLAMASI

ADD Kestel Şubesi
M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 18.03.2016 tarihinde kendi web sayfasında kamuoyunun görüş ve önerilerine sunarak 01.04.2016 tarihine kadar cevap beklediği “Taslak Öğretim Programları” içinde yer alan 9,10,11 ve 12. sınıflarda gelecek dönemden itibaren okutulacak “Tarih Dersi” içeriği iktidarın kendi siyasal çizgisine uygun olup, bilimsellikten ve objektiflikten uzaktır.
Program içeriğine yönelik itirazlarımızın yalnızca bazılarını aşağıda sunuyoruz.
1- Eğitim Bilimlerinin gerektirdiği “program hazırlama” ilkelerinden uzak biçimde hazırlanan müfredat içeriği, hedeflediği davranış kazanımları bakımından bilimsellikten uzak, gerici bir siyasal programın gereklerini gözeten, son derece tehlikeli ve sakıncalı unsurlarla doludur. Çünkü bu program içeriği, millet kavramının “birleştirici” yönünü zedelemekte ve tıpkı alt kimlik-üst kimlik tartışmalarında olduğu gibi, ayrıştırmaya yönelik bilinç oluşturacak unsurlar taşımaktadır.
2- Ünite başlıkları çok farklı anlamlar içerse de, verilen bütün örnekler, tartışma konuları ve bakış açıları çoğunlukla Osmanlı ve İslam Medeniyeti üzerinedir.
3- 11. ve 12. Sınıflarda “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersinin zorunlu olması gerekçe gösterilerek, bu derste işlenen konulara 10. sınıflarda yer verilmemiş ve müfredattan çıkartılmıştır.
4-Ayrıca “Osmanlı Adab-ı Muaşeret kuralları”, “Medrese ve tekkeler”, “Saray bünyesindeki oluşumlar”, “Osmanlı mahalle ve kıyafet kültürü” vb. konuların işlenmesi, inceleme, araştırma ve proje görüntüsü altında belli bir yaşam tarzını benimsetme çabasının sonuçlarıdır.
5. Din Kültürü dersi içeriği gibi hazırlanan programda, Alimlerden, Ariflerden sıkça söz edilmekte ve “Anadolu’nun İslamlaşma sürecinde sufi şahsiyetlerin rolünü değerlendirir” gibi Eğitim Bilimine aykırı “kazanımlar” uydurulmaktadır.
6. 12. sınıfların programı içinde yer bulan “Cumhuriyet Türkiyesi’nin Siyasi Düzeni” başlığı altında 27 Mayıs ve sonrası hazırlanan Anayasa, planlamaya dayalı kalkınma modeli, devletçilik anlayışı, tek parti dönemi, Kore’ye asker göndermeyi haklı çıkartmaya yönelik sorular, Osmanlı sonrası hilafet tartışmaları, Irak, Suriye ve Mısır’daki BAAS rejimleri ve birleşme projelerinin araştırılması gibi konular yukarda sözü edilen aynı siyasal bakışı sağlamaya yönelik gayretlerdir.
7. Türkiye tarihi anlatılırken Osmanlı Devleti’nin duraklama ve gerileme nedenleri gizlenmekte, Cumhuriyet Devrimleri de 1774 -1974 yılları arasında ve daha önce Batı zoruyla yapılan ıslahatların devamı gibi gösterilmek istenmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığını uyarıyoruz: ATATÜRK’ün dediği gibi: “TARİH YAZMAK, TARİH YAPMAK KADAR MÜHİMDİR; YAZAN YAPANA SADIK KALMAZSA DEĞİŞMEYEN HAKİKAT İNSANLIĞI ŞAŞIRTAN BİR HAL ALIR”.
Gençlerimizi Atatürk ilkelerinin yol göstericiliğinde eğitmek, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun gereğidir.
Sizi hem kanunlara uymaya, hem de tarihsel gerçeklere sadık kalmaya davet ediyoruz.
ADD GENEL MERKEZİ

Share
314 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

2+7 = ?