logo

AİTLİK DUYGUSU

     Bütüne ait olma, bütünün parçası olma duygusu, insan için önemlidir. Aitlik duygusu da denilebilir. Kurum oluşturmak, örgütlenmek açısından da aitlik duygusu önemlidir. Her birey, bir aitlik duygusu ile kurumsallaşmaya, örgütlenmeye katılmalıdır.

     Peygamber sevgisi inancıyla, Mekke, Medine, Kudüs, İstanbul şehirleri kutsanıyor. Bu kutsallık ile aidiyet duygusu oluşturulmak isteniyor. Devletimize, milletimize ait şehirlerimiz tam olarak dikkate alınmıyor.

     Devlet, vatan, millet, hemşerilik, komşuluk, aile de bireye, aitlik duygusu verir. İnsan, içinde yaşadığı topluma aitlik duygusu hisseder. Devlet, vatan, millet için duyulan aitlik duygusu milli değerlere karşı hissedilmiş olur.

     Peygamber sevgisi inancıyla aitlik duygusu, dini değerlere karşı hissedilmiş olur. Dini değeler kutsal sayılarak, milli değerlerden ayrı tutulmak isteniyor. Bu anlayışa karşı, maneviyatın bütünlüğünü anlatmak gerekir.

     Maneviyat, dini değerler, gelenek değerleri, milli değerler bütünlüğüdür. Peygamber sevgisi, dini değerdir. Devlet, vatan, millet, bayrak milli değerdir. Hemşerilik, komşuluk, aile gelenek değeridir.

     Ekoloji, yakın çevre, demektir. İnsan, yakın çevresinden uzağa doğru uzanır.

     Devlet, vatan, millet, bayrak kavramları yakın çevredir. Bu kavramlar, milli değerdir.

     Din, insanlar arasıdır. Bir dine inanan bütün dünyadaki insanları kapsar. Peygamber sevgisi, dini değerdir. Bütün dünyaya seslendiği için yakın çevre sayılamaz.

     Peygamberin Mekke ve Medine’de yaşamış olması, Kudüs’te Miraç olayını, yani göğe yükselme olayını yaşaması, İstanbul’un fethinin, peygamber tarafından teşvik edilmesi ile insanlarda bir aidiyet duygusu oluşturulmak isteniyor.

     İnsan hayatında, bütünlük, devamlılık ister. Maddiyat ve maneviyat bütünlüğü, tüm bilgidir. Maneviyat, dini değerler, gelenek değerleri, milli değerler bütünlüğüdür. Demokrasi, insan hakları da maneviyatımızdır, milli değerdir.

     Manevi değerlerimizin hepsi kutsaldır. Birini diğerlerine üstün tutmak yerine, bunların birbirini tamamladığını düşünmek gerekir.

     Maneviyatımızın,” dini değerleri ile milli değerleri” dini değer olan peygamber sevgisi üzerinden, çatışma içinde gösteriliyor. Maneviyatımızın bir parçası olan dini değerler, peygamber sevgisi üzerinden, yüceltiliyor. Gelenek değerlerimiz ve milli değerlerimiz önemsiz gösteriliyor.

     Din bir kurumdur, kurumlaşmadır. Gelenek bir kurumdur, kurumlaşmadır. Milli değerler “devlet, vatan, millet” bir kurumdur, kurumlaşmadır. Kişi, birey, bütüne ait olma, bütünün parçası olma duygusu ile kuruma, kurumsallaşmaya katılır, bağlanır.

     Aitlik duygusu, manevi bir duygudur. Hem dini, hem gelenek, hem milli değerler için hissedilir.

     Laiklik, din ve devlet işlerinin ayrılması yanında, dini bilgi ve devlet bilgisi bütünlüğüdür.      Devlet bilgisi, dünya örgütlenmesidir. Mülk, devlet demektir. Adalet, mülkün temelidir, denir.

     Laiklik, din işleri kavramı ile dini değerleri kapsar. Laiklik, devlet işleri kavramı ile milli değerleri kapsar.

     Atatürk, milli değerimizdir. Hazreti Muhammet, dini değerimizdir. Maneviyatımızın parçalarıdır.

     Hayata, bütünlük ve devamlılık açısından bakmak gerekir. Aidiyet duygusunu, bütünlük, devamlılık açısından değerlendirmek gerekir.

Share
706 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+7 = ?