logo

04 Haziran 2019

AKIL TUTULMASI

Ağalar, beyler, efendiler…Yapmayın, etmeyin, yazıktır günahtır. YSK’nın 7 üyesinin yaptığı haksızlıktır, adaletsizliktir, zulümdür. İstanbul Belediye başkanlığı seçimini iptal ederek, masum olan İstanbul halkının belediye başkanlığını kazanan İmamoğlu’nun ve devletin uğrayacağı maddi zarardan dolayı bütün Türkiye halkını cezalandırarak zulüm yaptılar.
Onun için suçludurlar. Bu olay o kadar açık ve de nettir ki, hiçbir hukuki yoruma açık tarafı yoktur. Şimdi size 7 YSK’lının neden suçlu olduklarını kısaca ifade edeyim. Bilindiği üzere devletin bütün kurumları, kanunlarla yönetilir. Devlet memurları görev yaptığı kurumda kanunda ne yazıyorsa onu yapar. Lehte aleyhte icraat yapma, cezalandırma veya aklama gibi yetkileri yoktur. Kanunun amil hükmüne uyarlar. Anlayacağınız yargı dışındaki bütün kurumlarda hukuk yoktur, kanun vardır. Kitapta ne yazılıysa o geçerlidir. Yargıda kanunun hükmü yoktur, hukuk geçerlidir. Zira yargı kurumu kişileri cezalandırma veya aklamayla alakalıdır. Suç işlediği iddia olunan kişi ve kurumlar hakkında somut delil ve kanıtlar toplanır ona göre yorumlanır ceza verilir veya aklanır.
Daha açık bir şekilde ifade edersek, yargıçlar kanunsuzluk yapanlara ceza vermezler. Suç işleyenlere ceza verirler. Mesela, insan öldürmek kanunsuzluktur. Yargıçlar kimi cinayet işleyen kişileri beraat ediyorlar. Çünkü, topladıkları kanıtlara göre kişinin yaptığı kanunsuzluk suç teşkil etmiyor. Bir örnek daha vereyim, Mesela Kestel belediyesi çöpleri toplamadı, halk kanunsuz gösteri yaptı. Haklı olduğu için hukukçuya göre Kestel halkı suçsuzdur. Bu manada İstanbul seçiminin iptalini ele alalım, bakalım karşımıza çıkan tablo nedir.
İstanbul halkının suçu var mı? Hayır yok. Ama, iradesi çöpe atılarak ceza verildi. Ekrem İmamoğlu’nun suçu var mı? O da yok. Belediye başkanlığı elinden alınarak cezalandırıldı. Türkiye halkının suçu var mı? Yok. Fakat, büyük bir ekonomik zarara uğratıldı. Bu noktada şu soruyu sorma hakkımız var. 7 YSK’lı kişi, hangi hakla masum olan 16 milyon İstanbul’luyu, 82 milyon Türkiye’liyi ve de Ekrem İmamoğlu’nu cezalandırdı.
Acaba, yargıda görev yapanların suç işleme özgürlükleri mi vardır. Eğer öyle bir şey varsa söyleyin bizde bilelim. Bir de sandık başkanlığı niteliği taşımayan kişileri sandık başkanlığına seçenlerin konumuna bakalım. Bu insanların yaptığı kanunsuzluktur. Fakat, suç teşkil etmiyor. Zira, böyle bir kanunsuzluğu yapanları cezalandırılmasını öngören herhangi bir madde yoktur. Yani, onlarda hukuken suçsuzdur.
Sevgili okurlarım; olayın özetini şöyle yapayım: Hukuken İstanbul halkı masum, İmamoğlu masum, Türkiye halkı masum, kanunsuzluk yapanlar masum ortada kimseyi cezalandıracak bir suç yok. Nitekim hiçbir kişiyi yargılamaya ve ceza verecek gerekçe oluşturacak ne madde, ne de delil var. Her şey bu kadar açık ayan beyan ortadayken, milyonların iradesini katleden bir ceza var. Böyle garabet olamaz, olmamalıdır. Türkiye kamuoyunda günlerdir bu vahşeti öyleydi, böyleydi diye yorumlama çabasında olanlar var. Anlayamadığım şey bu olayı algılamada zorlanacağınız nedir. Eğer işi sulandırmak için kasıtlı yapılmıyor ise, ben buna akıl tutulması derim. Özetin özeti…
Hukukta; kanunsuzluk oldu, bilemem ne oldu diye bir kaide yoktur.
Suç teşkil eden bir şey varsa, ceza vardır.
Suç teşkil eden bir şey yoksa, ceza yoktur.
Hepsi bu kadar. Bu anlamda, 7YSK’lı 7 kişiden şu soruma yanıt vermelerini istiyorum. İstanbul halkının ve Ekrem İmamoğlu’nun hiç bir kabahatleri olmadığı halde, siz bu insanlara niye ceza verdiniz. Çıkın Türkiye halkına bu hadiseyi izah ediniz. Bir zamanlar bize keyfi ceza veren Futtullahçılara hukuku katletmeyin, bir gün size lazım olur dedim, dinlemediler. Netice ortada, düştükleri hali görüyorsunuz. Bugün hukuku katledenlere aynı şeyi söylüyorum. Sözümü ister ciddiye alın, isterse almayın. Keyfiniz bilir benden söylemesi.
Kıssadan Hisse:
Saddam Hüseyin, insanları idam ettiği maddeden, başka kişiler kendisini aynı şekilde yargıladı ve idam etti. Yani yasa aynı, madde aynı o yasadan dolayı idam eden kişi, daha sonra kendisi idam ediliyor.
Bu hadise şu demektir.
Ne ekersen onu biçersin.

Share
259 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

4+9 = ?