logo

ANLAMA-ANLATMA

     Anlama, bir konuda bilgi öğrenmedir. Öğrenme, anlama sonucu gerçekleşir. Anlatma, düşüncenin ifade edilmesidir. Düşünce de bilgi ile oluşur. Anlama ve anlatma, belirli kurallara göre yapılır. Bir kelime, cümle içinde anlam kazanır. Kelimenin sözlük anlamı, terim anlamı, kavram anlamı olabilir. Bunları araştırıp kelimenin cümle içindeki anlamını belirlemek gerekir.

     Toplum bütün, birey parçadır. Laiklik, bireyin gözü ile dünyaya bakmaktır. Laiklik, bireyi esas alır. Bireyin isteklerinin toplum kurallarına göre yerine gelmesi istenir. Laiklik herkesin eşit, kardeş, özgür olmasıdır. Fetva, ibadet kuralları ile sınırlıdır. Laiklik, bilgi türlerinin eşit, kardeş, özgür olmasıdır. Laiklik, iki bilgi türünü içerir. Bilgi felsefesi, altı bilgi türünü içerir.

     Gençlik, enerji ve yenilik demektir. Spor, enerji ve yarışma demektir. Gençlik ve spor birbirini tamamlar. Her gün yeni bir başlangıçtır. 19 Mayıs 1919 da bir başlangıçtır. Bugünün genç kuşağı, bir önceki kuşaktan genç olmayı devraldı. Yarının genç kuşağı, genç olmayı bugünün genç kuşağından devralacak. Süreç devam edecek.

     Müzik, var olmanın aydınlığıdır. Müzik, yaşamdaki ve evrendeki düalizmlere-ikiciliklere- “yaşam-ölüm, sevinç-hüzün, gece-gündüz, aşk-nefret, savaş-barış, korku-cesaret” yer verir.   Bu düalizmlerin-ikiciliklerin- müziğe ve müziğin oluşum sürecine etkisi vardır.

     Türk demek, dil demektir. Dil, milliyetin niteliklerinden biridir. Atatürk, geometri kitabı yazdı. Geometri terimleri türetti. Askeri rütbeler için kelime türetti. Müzik ve dil birbiriyle ilgilidir. Müzik ve dil, doğa bilgisidir.

     Yöneticilerin, vatandaşları bütünleştirici, herkesi kucaklayıcı bir dil kullanması, toplumdaki dayanışmayı, beraberliği güçlendirir. Belediyeler, halkın evidir. Muhtarlık, en yakın kamu kuruluşudur.

     Çağdaşlık, nehir gibidir. İleriye doğru akar. İnsanların toplu yürüyüşleri, nehre benzetilir. Bayram törenlerinde yapılan yürüyüşler, nehir akışına benzetilir.

     Eğitim, bireye toplumsal kimlik kazandırır. Eğitimde, akıl alanı ile iman alanı birbirinden ayrılır. Her iki alan da birbirinin dışında yol alır. Sekülerizm, din ile dünyanın birbirinden farklı olduğunu işaret eder.

     Toplum, doğa bilimlerine uzak ise ekonomi ve siyaset bilimlerine de uzaktır. Laik düşünce, doğa bilimlerine ve ekonomi ile siyaset bilimlerine önem verir. Laik düşünce, sosyoekonomik zorlukların çözümünü sağlar.

     Teknik bilgi, bir görünümdür. Bu teknik bilginin ardında, ekonomik, toplumsal, felsefi, bilimsel bir dönüşüm vardır. Laiklik, zihniyetin, ekonominin, toplumun değişmesinde temel eksendir. Yaşam yürür. İhtiyaçlar hızla değişir. Dinin bir vicdan işi olduğu vurgulanır. Din-inanç- ibadet kuralları ile sınırlanır. Millet, üçayak üstünde yükselir. Birincisi, milli pazarın oluşmasıdır. İkincisi,“vatan, anayasa”  kavramlarıyla beraber yaşamak… Üçüncüsü, toplumsal olarak kültürel-dilsel türdeş olma…

     Milli kimlik, eşit yurttaşlık içerir. Kişi hak ve özgürlükleri, güvence altına alınır. Bireysel özgürlük ve gelişim ortamı oluşur. Halkçılık ilkesi, kadın-erkek, kır-kent, fakir-zengin tüm yurttaşların eşit olmasını amaçlar.

     Kelimelerin, alt kavram ve üst kavram özellikleri vardır. Dilin de alt dil, üst dil özelliği vardır. Laiklik, din işleri ve devlet işlerinin ayrılmasıdır, tanımında: Laiklik, üst kavram, din işleri ve devlet işleri alt kavramdır. Karl Marks, tüm bilgiyi, alt yapı ve üst yapı olarak belirtti.     Tüm bilgi, üst kavramdır. Alt yapı ve üst yapı alt kavramdır. Hegel, idealizm-materyalizm bütünlüğü, tüm bilgidir, dedi. Tüm bilgi, üst kavramdır. İdealizm ve materyalizm alt kavramdır. Nesne ile özne iletişimini anlatan dil, alt dil olur. Bir bilgi türündeki tanımlar, kurallar üst dil olur.

     Kelimenin sözlük anlamı, terim anlamı, kavram anlamı vardır. Laik kelimesinin sözlük anlamı, ruhbanlar dışındaki halka verilen isimdir. Laik ve laiklik kelimelerinin kavram anlamı vardır. Laiklik, geniş anlam ifade eder. Farklı iki kavram olan din işleri ve devlet işleri bir bütün oluşturur. Adına laiklik denir. Din işlerinin ve devlet işlerinin ayrı kurum olmasını belirtir. Roma İmparatorluğu’nda, devlet devam ediyor. Din, çok tanrılı din özelliğinden, tek Tanrılı Hıristiyanlığa ulaşıyor. Bu durum, laikliğin kavram olarak oluşmasını anlatır. Din ve devlet örgütlenmesi ayrı oluşturulur.

     Elmalar ile armutlar toplanır. Üst kavram meyve adı altında toplanır. Meyve kelimesi, soyutlama özelliği taşır. Meyve kelimesinin doğada varlık ismi olarak karşılığı bulunmaz. Ortak isimdir. Sebze kelimesi de meyve kelimesiyle aynı özelliğe sahiptir. Meyve kelimesinin altında elma ve armut var. Laiklik kelimesi ile meyve kelimesinin benzerliği var. Hem üst kavram hem soyutlama bakımından benzemesi var. Laiklik kelimesinin altında din işleri ve devlet işleri kelimeleri var.

     Alfabenin harfleri semboldür. Kelimeler semboldür. Semboller ile soyutlama yapılır. Ağaç kelimesini yazdığımız zaman, sembol olan harfler ile kelime oluşur. Yazılan ağaç kelimesinin, doğada karşılığı bulunmaz. Ağaç kelimesi, doğadaki ağacın sembolü olur.

Share
543 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+5 = ?