logo

Beldeler Geri mi gelecek..?

IMG_1561
MHP Bursa milletvekili, eski vali Kadir Koçdemir, 30 Mart 2014 seçimleriyle tüzel kişiliklerini kaybeden belde ve köylerin tekrar kurulmasını öngören bir kanun teklifini TBMM başkanlığına sundu. Bütünşehir statüsündeki 30 ilde tekrar il özel idarelerinin kurulmasını da öngören teklife göre mevcut büyükşehirler de statülerini koruyacak.
İstanbul-Kocaeli dışındakilerin sınırları değişecek
Teklifin yasalaşması halinde, mevcut büyükşehirlerin statüsü korunacak. Ancak, İstanbul ve Kocaeli dışında il sınırlarının büyükşehir belediyesi sınırı olması durumuna son verilecek. Aralarında Bursa’nın da bulunduğu, 2014’den önce büyükşehir olan yerlerde eski sınırlara geri dönülecek. 2014 seçimleriyle ilk defa büyükşehir olan yerlerde ise 30 kilometrelik bir yarıçap içinde kalan alan belediye sınırı olacak. Bu şekilde belirlenen büyükşehir belediye sınırları dışında kalan belde ve köyler tekrar tüzel kişiliğine kavuşacak.
559 Belediye tekrar kurulacak
Teklif ayrıca büyükşehir olan iller dışında, nüfusu 2.000’nin altına düştüğü için kapatılan 559 belediyenin de tekrar kurulmasını öngörüyor.  Tüzel kişiliği sona erdiği için başka birimlere devredilen taşınır ve taşınmaz mallar da eski sahiplerine iade edilecek. Bunun için bir iade komisyonu kurulacak. Bu mallar üzerindeki tasarruf içişleri bakanının onayına tabi olacak.
Büyük zikzaklar ve ciddi tezatlarla dolu
Teklifin yasalaşması halinde, Türkiye ve dünyada mahalli hizmetler teşkilatlanması alanındaki birikime aykırı durumun sona ereceğini söyleyen eski vali Dr.Kadir Koçdemir: “Demokrasi, kararlardan etkilenenlerin kararlarda etkili olması durumudur. Onun için bir hizmet, kural olarak, vatandaşın en yakınındaki birim tarafından yerine getirilmelidir. Bu birim, o hizmeti  hiç yapamıyorsa ya da etkin bir biçimde yapamıyorsa, ancak o zaman bir sonraki birim devreye girmelidir. Çünkü ancak bu durumda, mahalli ihtiyaç, talep ve kanaatler devreye girebilir.” dedi.
Köyler, beldeler yeniden nefes alacak
Dr.Kadir Koçdemir, Mart 2014’den uygulanmaya başlanan düzenlemelerin büyük zikzaklar ve ciddi tezatlarla dolu, tutarlılıktan ve bütüncül bakış açısından mahrum olduğunu bazı örneklerle ortaya koydu.  Tüzel kişilikleri kaldırıldığı için yöre halkının hizmetlere daha pahalı ve yavaş ulaştığının altını çizen MHP’li vekil, ancak gerekli düzenlemeler yapılmadığı için vergi gelirlerinden mahalli hizmetler için ayrılan kamu kaynaklarının ise toplumsal huzuru bozacak şekilde başka amaçlar için kullanıldığı söyledi.
Koçdemir, ayrıca sosyolojik manada birlikte yaşamanın ve mensubiyet duygusunun mekanı olan köy ve beldelerin uzaktan yönetimle buralarda yaşayanların müşterek hususlarda dava bile açamayacak duruma getirilmesinin hem milli hem de evrensel müktesebata aykırı olduğuna dikkat çekti.
Araştırma Komisyonu
Sağduyunun üstün gelerek teklifin yasalaşacağına inandığını belirten Koçdemir’in yine ilk imza sahibi olduğu araştırma komisyonu kurulması önergesinin kabulü halinde 21. yüzyıla uygun bir kamu yönetimi yapılanması için gerekli önlemlerin ortaya çıkarılabileceği belirtiliyor.

Share
315 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

3+6 = ?