logo

BURSA ÇİMENTO KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ HALK SAĞLIĞINA, ÇEVREYE VE TARIMA ZARARLIDIR!!!

Bursa Çimento Fabrikası kapasite artışı ve atık ısıdan enerji üretim tesisine karşı açtığımız davada, bilirkişi raporu tamamlanmış ve mahkeme heyeti, Bursa’da yaşayan, Kestel’de yaşayan halkımızı yakından ilgilendiren, önemli bir karar vermiştir.
Bilirkişi raporunda; ÇED dosyasını; hava kirliliğine etkileri yönünden, tarım alanlarına etkileri yönünden, halk sağlığı ve çevreye etkileri yönünden olmak üzere üç ana başlıkta incelemiştir.
Bilirkişi raporunda,
1. Kullanılacak yakıt ve hammaddelerin, sera gazlarını kapasite artışı oranında arttıracağı, ÇED Raporunda sera gazı ton karbondioksit eşdeğerinin (tCO2e) üretimde belirtilen artış miktarında artacağı öngörülerek hesaplanmamış olması, dolayısı ile ÇED raporunda en kritik çevresel etki olan sera gazlarının göz ardı edildiği belirtilmiştir. Yani bilirkişi sera gazı emisyonları açısından planlanan tesisin çevreye zararlı olacağını açıkça ortaya koymuştur.
2. ÇED raporunda NO2, PM10 ve çökecek toz miktarı açısından çalışma yapılmış görünse dahi, halk sağlığını tehdit eden diğer gazlar ile akciğerlerden geçerek kana karıştığı bilimsel olarak kanıtlanmış, kanserojen etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış PM 2,5 açısından çalışma yapılmamış olduğu belirtilmiştir. Açığa çıkacak toz ile birlikte salınacak olan PM2.5 açısından ve diğer tehlikeli gazlar açısından insan sağlığını tehdit edeceğini açıkça ortaya koymuştur.
3. Yakıtların, atıkların, ve oluşan ürünlerin sevkiyatının bölgeye ciddi trafik yükü getireceği raporda belirtilmiştir. Yapılacak kapasite artışı nedeniyle meydana gelecek lojistik araçların bölge trafiğine olumsuz etkisi ÇED raporunda değerlendirilmemiştir.
4. Her ne kadar Bursa Çimento yetkilileri gizlemeye çalışmış olsalar da yasal sınır olan 3 km’lik alan içerisindeki zeytinlik alanların toplamı 1983,68 da’dır. Bu zeytinlik alanlar ÇED raporunda gizlenmeye çalışmış olsa da bilirkişi raporu bölgede var olan zeytinlik alanların, yapılacak tesisten olumsuz etkileneceğini açıkça ortaya koymuştur.
Özetle bilirkişiler, söz konusu tesisin kapasite artışının tarımsal, çevresel ve halk sağlığı açısından uygun bulunmadığı kanaatlerini raporlarında açıkça ifade etmişlerdir.
Bu gerekçelerle, Bursa 2. İdare Mahkemesi yapılmak istenen projenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.
Bizler de Bursa Çimento Fabrikası yetkililerini bir kez daha bu projeden derhal vaz geçmeleri için uyarıyor, bahse konu tesisin yapılamayacağı yargı kararlarıyla kesinleşene kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha halkımız ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Kestel Çevre İnsiyatifi, Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, DOĞADER-Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği,CHP İl Örgütü

Share
316 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

10+9 = ?