logo

EĞİTİM

Eğitim, kurallara göre oluşturulan anlaşılır bilgi ile yapılır. Bilgi, tanım ve anlatım metotları ile verilir. Örnek: Sağlık, “bedensel, ruhsal, zihinsel, toplumsal” tam bir iyilik halidir. Sağlık hizmetleri, ikiye ayrılır. Birincisi, koruyucu sağlık hizmetleridir. İkincisi, hastalıkların tedavisidir. Sağlık hizmetleri, her insanın sahip olduğu, temel bir insan hakkı olur.

Herkes, bilgi bütünlüğünün parçaları olan bilgi türlerini, serbest öğrenme, öğretme, açıklama, yayma ve bu alanda araştırma yapma hakkına sahiptir.

Ekonomi, demokrasi, hukuk, insan hakları, çevre temizliği kavramları bir bütün olur. Bütünün parçaları eşit olur. Farklılıkların eşitliği olur. Farklılıkların eşitliği, çoğulculuk olur. Bilgi, bütün kavramına göre öğrenilir. Okuma yazma, bütün kavramına göre öğrenilir. Cümle bütün, harf parça olur. Harften cümleye giderek ya da cümleden harfe gelerek, okuma yazma öğrenilir.

İnsanın iki öncelikli buluşu vardır. Birincisi, insanları yönetme sanatıdır. İkincisi, insanları eğitme sanatıdır. Bağımsızlık, demokrasi, egemenlik kavramları, bir bütün olur. Birbirini tamamlar. Bu üç kavram, hem yönetim hem eğitim ile ilgili olur.

Mikro milliyetçilik, toplumu parçalar. Makro milliyetçilik, toplumu bütünleştirir. Birleşmiş milletler Teşkilatı kurallarına göre: Mikro milliyetçilik yasak, makro milliyetçilik serbest olur. Her vatandaş, birey olarak, toplumun parçası olur. Kapitalizm, bireyselliği getirdi. Bireysel haklara göre yaşanır. Bilgi bütünlüğünün parçaları olan bilgi türlerini öğrenmek, uygulamak bireysel hak olur. Azınlık hakları yerine, bireysel hakları istemek, günümüzde bir kural olur.

Eğitim, insan olmayı öğretir. İnsan, eğitim ile geleceğe hazırlanır. İnsanlığın kültürel birikimi, eğitim ile öğrenilir. Eğitim, birey için, zorunluluk ve evrensel kural olur. Zorunluluk ve karşılaşma, dünya kuralı olur.

Doktrin bilgi, kalıplaşmış, sınırlanmış bilgidir. İdeoloji, doktrin bilgi olur. İdeoloji, belirli bir hedefe yönelik bilgi verir. Eğitimde müfredat ve kitap, sınırlanmış bilgi verir. Müfredat ve kitap dışındaki, bilgi bütünlüğünün parçaları olan bilgi türlerini, sınırsız öğrenmek, bireysel hak olur.

Eğitim, okul öncesi, okul ve okul sonrası olarak, üç bölümde, ömür boyu sürer. İnsanın yaşadığı ortam, insanı eğitir. Yaşanılan ortama, koşut okul, denir. İnsan, yaşadığı ortamda: Neden-sonuç bağı olan bilgileri, sorgulayıp öğrenir. Dini bilginin ibadet kurallarını, inanarak öğrenir.

Eğitim, insanı bağımsız yapar. İnsan, eğitim sonucu kazandığı bilgi ile karar verir. Eğitim, anlayış, hoşgörü, dostluk, barış bilgisi verir.

İnsan, bedeni ve aklı ile üretici güç olur. Eğitim, insanın üretici gelişimine yönelik olur. Teori ve pratiğin iç içe olması, eğitim sürecini hızlandırır. Eğitim, evrensel kuralları, öz olarak alır. Eğitim, biçimde ulusal özellik taşır. Öğrenme süresi ve çeşitliliği içinde eğitim: Bütün yaşamla ilgili olur.

İnsan, doğanın parçasıdır. Eğitim insana, tanıma, beraber yaşama, var olma bilgisi verir. Tanımayı öğrenmek için, belirli konuda, derinliğine çalışma yapılır. Yapmayı öğrenmek için, okul ile iş arasında bağ kurulur. Var olmayı öğrenmek için, özerklik, karar vermek, kişisel sorumluluk kavramları öğrenilir.

Okuma, yazma, hesaplama temel bilgi olur. Eğitim, üç boyutlu olur. Birincisi, ahlaksal ve kültürel, ikincisi, bilimsel ve teknolojik, üçüncüsü, ekonomik ve sosyal boyutlu olur. Resim sanatında, genişlik, yükseklik, derinlik boyutu bulunur.

Eğitim çalışmasında, insana, topluma, dünyaya: Bir bütünlük içinde, bakılır. Sorunlar, bir bütünlük içinde çözümlenir. Bütün kavramı, bir düşünme biçimidir.

Okur, yazar olmak, bireye, bağımsızlık duygusu verir. Birey, eğitim ile öğrendiği bilgilerle, kişiliğini geliştirir. Milli eğitim, hayata, işe, pratiğe yönelik olur. Ekmek parası kazanmak için eğitim, bir kural olur. Milli eğitimde, bilgi bütünlüğünün parçası olan bilgi türleri öğrenilir. Bütün bilgi türleri, okulda öğrenilir. Dini bilginin ibadet kuralları, bireysel hak olarak, isteğe bağlı öğrenilir. Okuldaki laik eğitimde, dini bilginin ibadet kuralları, isteğe bağlı öğrenilir. Dünya-devlet- bilgisi, müfredat ve kitap sınırları içinde öğrenilir.

Çok sesli müzik, bütün kavramına göre öğrenilir. Çeşitli müzik aletlerinin, bir bütünlük içinde, ses vermesi ile olur. Çok sesli müzik, özgürlük, eşitlik, adalet, uyum, beraber yaşamak, çoğulculuk kavramlarını dile getirir.

Share
746 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+5 = ?