EĞİTİM

By

May 17, 2018

Günümüzde, gelişmiş ülkelerdeki eğitim sistemi, yeni yüzyılın istemlerine göre, dünyaya uyum çabasıyla oluşturuluyor. Eğitimi, yeni yüzyılın ışığına yöneltmeliyiz.
Öğrencilerimize, yeni yüzyılın becerilerini öğretmek bir zorunluluktur. Zorunluluk, bir doğa yasasıdır.
Günümüz dünyası, sürekli değişir. Düzen ile kargaşa iç içe yaşanır. Gençlerin de kafası karışıktır. Yaşama, öğrenme, çalışma, beceri kazanmak eğitimin özelliğidir. Küresel farkındalık, yenilikçilik, yaratıcılık kavramları geçerlidir.
Okulu, yeni yüzyıla taşımak gerekir. Yeni yüzyılın becerileri tanınır. Öğretim müfredatı yenilenir. Yeni öğretim ortamları oluşturulur. Teknoloji, yenilikçi bir biçimde kullanılır. Eğitim, bir ülkenin geleceğidir. Eğitimi, küresel boyutlarda düşünmek gerekir.
Her köşesi birbiriyle bağlantılı, karmaşık bir dünyayı görmek gerekir. Artık gündemde yeni tanımlar, ilkeler var. Birlikte düşünmek, birlikte öğrenmek, birlikte yaratmak var. İletişim, işbirliği, esneklik, uyum sağlama, dünyaya açık olma var.
Zihnimiz, geçmiş kayıtlar ile uyumlu olanı seçip, olmayanları eleyip değerlendirme yapan bir özelliktedir. Yaşamın ilk anlarından itibaren “ben, dünya, ötekiler” hakkındaki verilerin dizildiği bir kütüphanedir, zihnimiz. Yorum gerektiren durumlarda, zihnimizden daha önce depolanmış bilgilerden yanıtlar alınır.
Eski bilgileri sorgulamak, yanlış olanları elemek, yeni bilgiler oluşturmak gerekir. Hayat, ikircikli bilgilerle, zıtlıklarla doludur. Zıtlıkların, birbiri içine yedirildiği, çelişkilerin bir bütünün içine yerleştirildiği bir zihnimizin olması gerekir.
Varoluşumuzu anlamlı hale getirmek için, kendimizi dünyada olup biten her şeyden sorumlu saymak gerekir. Dünyanın neresinde sorun varsa ilgilenmek gerekir.
Entelektüel geleneği, kitlelere politik bilinç taşıyan aydın geleneğidir. Aydınlar, toplumu aydınlatırlar.
Genellemeyi kabul etmek, insanı yanılgıya götürür. Ayrıntıyı belirtmek gerekir. Gerçek ayrıntıdadır.
Mantık iki türlüdür. Aristo mantığı ve Hegel mantığıdır. Aristo mantığına göre bir şey ya vardır ya yoktur. Bir şey hem var hem yok olamaz. Hegel mantığına göre, her şey zıttı ile vardır. İki zıt bir bütün oluşturur. Zıtlık, çelişki oluşturur. Hegel mantığına, diyalektik de denir. Diyalektik, hareketin bilimidir. Mantık, her şeyi yeni verilerin ışığında, her zaman yeniden sorgular, ilerler.
Bilgi felsefesinde altı bilgi türü vardır. Günlük bilgi, teknik bilgi, dini bilgi, sanat bilgisi, bilimsel bilgi, felsefe bilgisidir. Her bilgi türü, dünyaya bir bakış açısıdır. Bütün bilgi türlerinden faydalanmak gerekir. Dini bilgi inanarak öğrenilir. Diğer beş bilgi türü, soru sorarak, şüphe ederek, deney-araştırma yaparak ve sebep-sonuç düşünerek öğrenilir.
Günümüzde sanat, sokaklarda, alanlarda, her an, her yerde, her yaşta yapılır vurgusu yapılıyor. Dünyayı sanatın yaşanır hale getireceğini düşünüyoruz. Sanat, doğa bilgisidir. Tüm sanatlar, sanatların en büyüğü olan yaşam sanatına katkıda bulunur.

By

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir