logo

Geçiş programı

     Sevgili okurlarım; İnsanı konu alan üç bölümlük yazı dizisinin sonuncusunu ele alacağım.

     Birinci yazıda topluma geçişle birlikte insanın anormalleşmesini, ikinci yazıda normalleşmesi için ne yapması gerektiğini değerlendirdim.

     Bu yazıda normale dönüşün nasıl olması gerektiğini değerlendireceğim.

     İnsan tarihinde bir devrim olmuş, doğa kanunları yaşam biçiminden toplum kanunları biçimine geçiş devrimidir. Neden? Çünkü, doğa kanunları yaşam biçiminden toplum kanunları yaşam biçimine geçiş bir yaşam biçiminden başka, bir yaşam biçimine nitel bir değişimdir. Bu anlamda bu olay bir devimdir. İnsanın toplum tarihine geçişteki değişimlerin hepsi nicel değişimlerdir, yani hep geçerli olan toplum yasaları ve organize biçimi devlettir. İnsanın topluma geçtikten sonraki bölünmüş hali halklar olarak tanımlanabilir. Daha doğrusu halklar toplumun parçalanmış şeklidir, devletlerde bu parçalanmışlığın ayrı ayrı örgütleridir. Üretim araçları + mülkiyet + toplum =devlet Sisten bu. İste bu sistem insanı dünyadaki doğal sistemden koparıp, saptıran sistemdir. O vakit ilk elden insan toplum sistemini terk edip, doğal var oluşuna, yani fabrika ayarlarına nitel geçiş yapmalıdır. Bunun içinde bir geçiş programı gerekir. Geçiş programı iki konu üzerinde yoğunlaşması lazım. Birinci aşama bölünmüş halklardan Hz. İbrahim milletinin bütünselliğine geçip, Bütün halkların birleştiği tek millet olmak. Bu birlik devletlerin yok olmasına vesile olur. İkinci aşama üretim aracı olarak kullanılan araçlara yeni bir işlev kazandırmak. Bu araçlar insanın ekme, dikme, besleme işini yapmasına yardımcı organ görevi yapma dönüştürülmeli. Bu kapsamda insan üretim için değil doğal görev olarak ekmeyi, biçmeyi, beslenmeyi yapacak. Şimdinin üretim araçları o zaman insanın doğal işlevinin yardımcı organları olacak. Böylece bu yöntem, modern insanın dünya bütünselliğinden kopuşu sonlandırıp, entegrasyonunu sağlayabilir .

     Sonuç olarak, Olayın özetini söyle yapayım.

1. İnsanın bölünmüş halklardan millet bütünlüğüne geçişinin tamamlanması böylece devletlerin yok olması.

2. İnsan geliştirdiği araçlarla organsal iş birliği yaparak dünyayı cennet bahçesi yapması ve mülkiyet olayının ortadan kalkması. Bu geçiş süreci tamamladığı vakit insan toplum sisteminden başka bir sisteme nitel olarak geçiş yapacaktır. Yapmak zorundadır zira şimdiki anormal haliyle kendi türünün dünyada yok olmasına sebep olur.

Share
6868 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

1+8 = ?