Düşünceyi, bilgiyi ikiye bölerek, ayırarak ifade etmek bir kuraldır. Ağaçların budanmasında da iki dala ayırma bir kuraldır. Vücudumuzda bulunan organların bir kısmı iki tanedir. Farklı iki kavram zıtlık oluşturur. İki zıt kavram çelişki oluşturur. Çelişkiden hareket meydana gelir.

     Doğruyu bilenler ile yanlışı kabul etmişler arasında, tartışma, çatışma çıkar. Tarih, doğruyu bilenlerle yanlışı kabul edenler arasındaki çatışmaları anlatır. Tarih, belge ile düşünceyi açıklar.

     Kuran ayetlerinde, “oruç, namaz, örtünmek” kavramları ile görünen davranışlar belirtilir. Kuran ayetlerinde, ahlak kuralları belirtilir. Yalan söylenmemesi, iftira atılmaması, paraya, mülke düşkün olunmaması, zulüm yapılmaması, adil olunması, merhametli olunması, içki içilmemesi gibi kurallar belirtilir. Görünen ibadet davranışları ile ahlak kuralları bir bütündür.     Din kurallarına göre günah işleyenin cezasının mahşer günü verileceği belirtilir. Günah işleyenlere, bu dünyada Allah’ın bir bela vereceği belirtilir. Kanunlar ise suç işleyeni bu dünyada yargılayıp ceza verir.

     Gazeteci, “barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını, çevre korumasını” savunur, taraf olur. Gazeteci, şiir, roman okur. Felsefe ile ilgili bilgiler öğrenir. Gazetecinin yöneticisi, alın teri ve gazete okurudur.

     Emek-sermaye bütünlüğü, serbest piyasayı oluşturur. Emek-sol, sermaye-sağ anlamı taşır. Borsa, çok alıcı ve çok satıcının bir yerde toplanması ile oluşur. Borsada fiyatlar dalgalanır. Bir yükselir, bir iner. Satılan mal az, mal satın alma talebi çok olunca fiyatlar yükselir.  Mal satın alma talebi az, Mal satma talebi çok olunca fiyatlar düşer. Döviz borsası da arz ve talep ile çalışır. Döviz arzı çok, dövize talep az ise döviz düşer. Döviz arzı az, dövize talep çok ise döviz yükselir. Döviz de bir yükselip bir düşerek dalgalanır.

     Yaşamın temel amacı öğrenmek, bilinçlenmek… İnsanların, çevresindeki kişilerin bakış açısı ile olaylara bakması, çevresindeki kişileri anlamasında etkili olur. Her bilgi türü dünyaya bir bakış açısı sunar. İnsanların düşündükleri bilgi türünü öğrenip iletişim kurmak, yakınlaşmaya katkı yapar. Empati terimi, karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koymanın yanında, karşımızdaki kişinin dünyaya bakış açısı ile olaylara bakmayı da anlatır.

     İnsanların iç dünyalarına, bildikleri, düşündükleri bilgi türü ile bakmak gerekir. Farklı bilgi türü ile dünyaya bakış açısı çatışma oluşturur. Çatışmayı önlemek için bilgi türlerini belirtmek gerekir. Din işleri bilgisi ile devlet işleri bilgisi bir bütündür. Bilginin iki türe ayrılmasıdır.     Nakli bilgi ve akli bilgi bir bütündür. Bilginin iki türe ayrılmasıdır. İdealizm ve materyalizm bütünlüğü tüm bilgidir. Bilginin iki türe ayrılmasıdır. Alt yapı bilgisi ve üst yapı bilgisi bütünlüğü tüm bilgidir. Bilginin iki türe ayrılmasıdır. İletişimin aynı bilgi türü ile kurulması, anlaşmaya katkı yapar. İletişimin farklı bilgi türü ile kurulması, çatışma oluşturur. Bilgiyi iki türe ayırıp iletişim kuran toplumlar, kalkınmış toplumlardır. Bilgiyi iki türe ayırmadan karışık iletişim kuran toplumlar, geri kalmış toplumlardır.

     Üzüntü, öfke, suçluluk duyguları birbirini takip eden duygulardır. Üzüntü, öfke, suçluluk duyguları içinde yaşamak, bir kısır döngüdür. Çevremizle iletişim kurmamızı engelleyen bir durumdur. Gerçekleri kabul edip yaşamak, üzüntü, öfke, suçluluk duygularından korur.

     Acımak, acı hissetmek, üzüntü hissetmek, insanın yüz hatlarında gözükür. Karamsar, içine kapanan bir insan oluşur. Mutsuzluk duygusu hissedilir. Sevmek, sevgi bir kişiye ilgi duymaktır. İnsanın yüz hatlarında gözükür. Sevmek, gülmeyi ve mutlu olma hissini getirir.   Acımayı, üzüntüyü ve sevgiyi, sevmeyi birbirinden ayırıp yaşamaya çalışmalıyız. İkilikleri yan yana koyup birbirine karıştırmadan yaşamak gerekir. Doğum, ölüm, düğün ayrı-ayrı yaşanması gereken durumlardır.

     Mükemmel olma tutkunluğunun dış nesneleri yoktur. İçinde bulunulan şartlar dikkate alınmaz. Hatasız olmak, başarılı olmak yaşanılan şartlarda gerçekleşir.  Şartları düşünmeden hatasız olmayı, başarılı olmayı istemek mükemmel olma tutkunluğudur. Haksız eleştiri yapılmasına sebep olur. Determinizme göre, şartlar tamam olunca olay gerçekleşir.

     Üstünde yaşanılan toprağın-vatanın- gelmiş geçmiş tüm zenginliklerini anlatan tarih anlayışını benimsemek gerekir. Din ve hanedan tarihi, sınırlı, belirli bir zamanı anlatır.     Üzerinde yaşanılan toprağın-vatanın- zenginlikleri, onun mirasına sahip çıkabildiğimiz kadarıyla bizimdir. Batı Anadolu’da İyonya, Afyon’da Frigya, Ankara’da Eti ve Roma,   Bizans kalıntılarının mirasçısıyız. Anadolu Selçukluları, Beylikler, Osmanlı Devleti kalıntılarının mirasçısıyız.  Türkiye’nin “Cumhuriyet, medeniyet, demokrasi” kazanımları ile    Anadolu’nun bağrında bulunan kalıntılar bir bütündür.

     Bir milletin değişiminde ölçü, musikide değişiklik yapabilmesidir. Türk Sanat Müziği, Bizans kaynaklıdır. Klasik Batı Müziği, sanayileşmiş toplum müziğidir. Çok sesli müziktir. Bir müzik aleti çalmak, solo ve koro çalışmaları yapmak değişime katkı yapar. Spor çalışmaları da toplumun değişiminde etkili olur.

     Sistem, bir iletişim bütünüdür. Bu bütün içinde parçalar, belirli bir işlevi gerçekleştirmek için bir araya gelir. Parçaların birbiri ile iletişimini, sistemin kuralları belirler. Okul, öğretmen, öğrenci, veli Milli Eğitim Sistemi’nin parçalarıdır. Parçalar arasında, sistemin kurallarına göre iletişim kurulur.

     İnsanlar, insancıklar hepsi yaşam derdinde… İnsan olmak, insanca yaşamak… İnsancık olmak, insancıkça yaşamak… Kalıplaşmış kurallara göre yaşamak… Değişebilir kurallara göre yaşamak… İnsanlar-insancıklar ayrımında insanlar zenginliği, insancıklar fakirliği anlatır. Kalıplaşmış kurallar, toplum ve aile baskısını anlatır. Değişebilir kurallar, İnsan Hakları Bildirgesi içindeki hakları anlatır.

     Her gün yeni bir başlangıç… Gerekeni yapmalı… Sakin ve dikkatli olmalı… Kendi kendimizi denetlemeli… Kurallara göre yaşamalı…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir