logo

İKİYE BÖLMEK


Kestel Yöre Gazetesi
kestelyore@gmail.com

     Düşünceyi, bilgiyi ikiye bölerek, ayırarak ifade etmek bir kuraldır. Ağaçların budanmasında da iki dala ayırma bir kuraldır. Vücudumuzda bulunan organların bir kısmı iki tanedir. Farklı iki kavram zıtlık oluşturur. İki zıt kavram çelişki oluşturur. Çelişkiden hareket meydana gelir.

     Doğruyu bilenler ile yanlışı kabul etmişler arasında, tartışma, çatışma çıkar. Tarih, doğruyu bilenlerle yanlışı kabul edenler arasındaki çatışmaları anlatır. Tarih, belge ile düşünceyi açıklar.

     Kuran ayetlerinde, “oruç, namaz, örtünmek” kavramları ile görünen davranışlar belirtilir. Kuran ayetlerinde, ahlak kuralları belirtilir. Yalan söylenmemesi, iftira atılmaması, paraya, mülke düşkün olunmaması, zulüm yapılmaması, adil olunması, merhametli olunması, içki içilmemesi gibi kurallar belirtilir. Görünen ibadet davranışları ile ahlak kuralları bir bütündür.     Din kurallarına göre günah işleyenin cezasının mahşer günü verileceği belirtilir. Günah işleyenlere, bu dünyada Allah’ın bir bela vereceği belirtilir. Kanunlar ise suç işleyeni bu dünyada yargılayıp ceza verir.

     Gazeteci, “barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını, çevre korumasını” savunur, taraf olur. Gazeteci, şiir, roman okur. Felsefe ile ilgili bilgiler öğrenir. Gazetecinin yöneticisi, alın teri ve gazete okurudur.

     Emek-sermaye bütünlüğü, serbest piyasayı oluşturur. Emek-sol, sermaye-sağ anlamı taşır. Borsa, çok alıcı ve çok satıcının bir yerde toplanması ile oluşur. Borsada fiyatlar dalgalanır. Bir yükselir, bir iner. Satılan mal az, mal satın alma talebi çok olunca fiyatlar yükselir.  Mal satın alma talebi az, Mal satma talebi çok olunca fiyatlar düşer. Döviz borsası da arz ve talep ile çalışır. Döviz arzı çok, dövize talep az ise döviz düşer. Döviz arzı az, dövize talep çok ise döviz yükselir. Döviz de bir yükselip bir düşerek dalgalanır.

     Yaşamın temel amacı öğrenmek, bilinçlenmek… İnsanların, çevresindeki kişilerin bakış açısı ile olaylara bakması, çevresindeki kişileri anlamasında etkili olur. Her bilgi türü dünyaya bir bakış açısı sunar. İnsanların düşündükleri bilgi türünü öğrenip iletişim kurmak, yakınlaşmaya katkı yapar. Empati terimi, karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koymanın yanında, karşımızdaki kişinin dünyaya bakış açısı ile olaylara bakmayı da anlatır.

     İnsanların iç dünyalarına, bildikleri, düşündükleri bilgi türü ile bakmak gerekir. Farklı bilgi türü ile dünyaya bakış açısı çatışma oluşturur. Çatışmayı önlemek için bilgi türlerini belirtmek gerekir. Din işleri bilgisi ile devlet işleri bilgisi bir bütündür. Bilginin iki türe ayrılmasıdır.     Nakli bilgi ve akli bilgi bir bütündür. Bilginin iki türe ayrılmasıdır. İdealizm ve materyalizm bütünlüğü tüm bilgidir. Bilginin iki türe ayrılmasıdır. Alt yapı bilgisi ve üst yapı bilgisi bütünlüğü tüm bilgidir. Bilginin iki türe ayrılmasıdır. İletişimin aynı bilgi türü ile kurulması, anlaşmaya katkı yapar. İletişimin farklı bilgi türü ile kurulması, çatışma oluşturur. Bilgiyi iki türe ayırıp iletişim kuran toplumlar, kalkınmış toplumlardır. Bilgiyi iki türe ayırmadan karışık iletişim kuran toplumlar, geri kalmış toplumlardır.

     Üzüntü, öfke, suçluluk duyguları birbirini takip eden duygulardır. Üzüntü, öfke, suçluluk duyguları içinde yaşamak, bir kısır döngüdür. Çevremizle iletişim kurmamızı engelleyen bir durumdur. Gerçekleri kabul edip yaşamak, üzüntü, öfke, suçluluk duygularından korur.

     Acımak, acı hissetmek, üzüntü hissetmek, insanın yüz hatlarında gözükür. Karamsar, içine kapanan bir insan oluşur. Mutsuzluk duygusu hissedilir. Sevmek, sevgi bir kişiye ilgi duymaktır. İnsanın yüz hatlarında gözükür. Sevmek, gülmeyi ve mutlu olma hissini getirir.   Acımayı, üzüntüyü ve sevgiyi, sevmeyi birbirinden ayırıp yaşamaya çalışmalıyız. İkilikleri yan yana koyup birbirine karıştırmadan yaşamak gerekir. Doğum, ölüm, düğün ayrı-ayrı yaşanması gereken durumlardır.

     Mükemmel olma tutkunluğunun dış nesneleri yoktur. İçinde bulunulan şartlar dikkate alınmaz. Hatasız olmak, başarılı olmak yaşanılan şartlarda gerçekleşir.  Şartları düşünmeden hatasız olmayı, başarılı olmayı istemek mükemmel olma tutkunluğudur. Haksız eleştiri yapılmasına sebep olur. Determinizme göre, şartlar tamam olunca olay gerçekleşir.

     Üstünde yaşanılan toprağın-vatanın- gelmiş geçmiş tüm zenginliklerini anlatan tarih anlayışını benimsemek gerekir. Din ve hanedan tarihi, sınırlı, belirli bir zamanı anlatır.     Üzerinde yaşanılan toprağın-vatanın- zenginlikleri, onun mirasına sahip çıkabildiğimiz kadarıyla bizimdir. Batı Anadolu’da İyonya, Afyon’da Frigya, Ankara’da Eti ve Roma,   Bizans kalıntılarının mirasçısıyız. Anadolu Selçukluları, Beylikler, Osmanlı Devleti kalıntılarının mirasçısıyız.  Türkiye’nin “Cumhuriyet, medeniyet, demokrasi” kazanımları ile    Anadolu’nun bağrında bulunan kalıntılar bir bütündür.

     Bir milletin değişiminde ölçü, musikide değişiklik yapabilmesidir. Türk Sanat Müziği, Bizans kaynaklıdır. Klasik Batı Müziği, sanayileşmiş toplum müziğidir. Çok sesli müziktir. Bir müzik aleti çalmak, solo ve koro çalışmaları yapmak değişime katkı yapar. Spor çalışmaları da toplumun değişiminde etkili olur.

     Sistem, bir iletişim bütünüdür. Bu bütün içinde parçalar, belirli bir işlevi gerçekleştirmek için bir araya gelir. Parçaların birbiri ile iletişimini, sistemin kuralları belirler. Okul, öğretmen, öğrenci, veli Milli Eğitim Sistemi’nin parçalarıdır. Parçalar arasında, sistemin kurallarına göre iletişim kurulur.

     İnsanlar, insancıklar hepsi yaşam derdinde… İnsan olmak, insanca yaşamak… İnsancık olmak, insancıkça yaşamak… Kalıplaşmış kurallara göre yaşamak… Değişebilir kurallara göre yaşamak… İnsanlar-insancıklar ayrımında insanlar zenginliği, insancıklar fakirliği anlatır. Kalıplaşmış kurallar, toplum ve aile baskısını anlatır. Değişebilir kurallar, İnsan Hakları Bildirgesi içindeki hakları anlatır.

     Her gün yeni bir başlangıç… Gerekeni yapmalı… Sakin ve dikkatli olmalı… Kendi kendimizi denetlemeli… Kurallara göre yaşamalı…

Share
375 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

10+5 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • UYUMUŞ ÖYLE Mİ

  15 Eylül 2021 Yazarlar

       Dostlar; AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın partisi ile yaptığı bayramlaşma konuşmasında, uyuduğu buna rağmen konuşmaya devam ettiği, dilinin dolaştığı bu kadar zaman geçtiği halde muhalefet tarafından dile getirilmeye halen devam ediliyor. Ülkede o kadar çok gündem var ki, bunu dikkate alan bile yok. Türkiye gibi bir ülkeyi tek başına yönetmeye kalkarsan buna yetişemezsin haklı olarak yorgun düşüp uyursun, ha sağlığında bir sorun varsa bu başka bir şey ve oldukça da önemli durum, hepimizi de ilgilendirir. Günü gününe sağlığ...
 • Gaflet ve delalet uykusu

  15 Eylül 2021 Yazarlar

       Sevgili okurlarım; Kişinin usulüne uygun doğru işler yapabilmesi için, yaşadığı çağda insanlığın ne gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu algılaması, çözümünün nasıl olabileceğini ve kendisinin ne yapması gerektiği konusunda fikir sahibi olması lazım. Söz konusu şeylerin yapılması için akıl etmek ve düşünmek icap eder. Zira, akıl etmeyen, düşünmeyen kişinin doğru şeyler yapmasının olanağı yoktur. O her zaman gaflet ve delalet içinde olur,  çağımızın şu anki aşamasında genel anlamda bütün insanlığın, özelikle kend...
 • Kestel, Kestel olalı böyle zulüm görmedi

  14 Eylül 2021 Yazarlar

       Hikaye şöyle başlıyor:      "Bayburt halkı Senfoni Orkestrası'nı dinlemek için konser salonunu doldurur. Konser sonunda, bir gazetecinin "Konseri nasıl buldunuz?" sorusuna bir seyirci, "Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi" cevabını verir."      Bende şöyle değiştireyim;      Kestel, Kestel olalı böyle zulüm görmedi.      Ana caddelerin büyütülmesi, kaldırımların genişletilmesi, sağlam parke taşlarının sökülmesi, yeniden y...
 • İşgal ve Kurtuluş

  11 Eylül 2021 Yazarlar

        Kadirşinas  Okuyucular,       Değerli Can Dostlar.        Eylül ayının ikinci haftası hepimizi ilgilendirmelidir.  Çünkü Yunan işgalinin sonlandırıldığı günleri barındırır.  İlçemiz Kestel’in 10 Eylül  de, payitaht Osmanlı’nın ilk başkenti Bursamızın 11 Eylülde kurtuluşunu yaşadığımız günlerdendir.        Birinci dünya savaşı sonrası yapılan 12 Mayıs 1919 Paris konferansı kararları ile İzmir Yuna...