Kemalizm

By

Kas 27, 2017

Kemalizm, çağdaşlık, devrimcilik, halkçılıktır. Bir aydınlanma devrimidir.
Marksizm’e göre devrim, toplumun ekonomik yapısında gerçekleşir.
Fransa’da devrim, feodal ekonominin yerine burjuva ekonomisini kurdu. Senyörlerin toprağa bağlı serfleri özgür oldular. İş bulmak, çalışmak için istedikleri yere gitme hakkı kazandılar.
Kemalizm, “Tanzimat’ta, Meşrutiyet’te olduğu gibi” asker-sivil aydınların girişimiyle” gerçekleşti.
Atatürk, “Halkevlerini, Türk Dil Kurumu’nu, Türk Tarih Kurumu’nu” kurdu. Her il ve ilçede “Cumhuriyet Baloları” yapılmaya başlandı.
Cumhuriyet, yurttaş olmaktır.“Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir” cümlesi, devlet bütçesinden vatandaşlara yardım edilmesini anlatır.
Tiyatro, tutku olduğu kadar, dostluk sanatıdır. İnsanı insanlaştırır.
Yüzleşme, “bir konuda söylenenleri, olanları yüz yüze gelip” tekrarlamaktır. Yüzleşme, “farkına varmak, yüz yüze gelmek, bir olayı ileri sürenle inkar eden kimselerin yüz yüze gelerek” sözlerini tekrarlamasıdır.
Gerçek insanı özgürleştirir. Gerçekleri görmek, kabul etmek bize, gerçekleri değiştirme gücü verir. Gerçekler değişimi getirir. Yeni şartlara uyumu sağlar. Sorumluluk yüklenmek de gerçekleri görmemizi sağlar. Yüzleşmeyi başarmış oluruz.
Atatürk, gerçekleri gördü, kabul etti. Gerçekleri değiştirme gücü kazandı. Değişti, yeni şartlara uyum sağladı. Vatanın, milletin gelişmesi için gerçeklerle yüzleşti, gerçekleri tekrarladı.
Türkiye’de ikame modeli ile tüketim ekonomisine üretim yapan tesisler kuruldu. Sanayi tesisleriyle beraber tiyatro, sinema salonları, kütüphane, yüzme havuzu, stat gibi tesisler kuruldu.
Kuvayi Milliye Hareketi, “milli irade” kavramını gündeme getirdi. Türk Milleti, kendi iradesiyle direnişe geçti.
Erzurum Kongresi’nde, “milli iradeyi etkin, milli kuvvetleri hakim kılmak esastır” kararı alındı. Atatürk, “milli irade tutkusuyla” önce TBMM’ni açtı. TBMM’ne bir “Halkçılık Beyannamesi” sundu.
Gerçek demokrasi için toplumsal eşitlik gerekir. Ayrıcalıklı grupların olduğu yerde demokrasi kurulamaz. Halkçılık ilkesi, toplumsal eşitliği anlatır.
Harf Devrimi, Millet Mektepleri, Halkevleri gibi adımlarla aydınlanma başlatıldı.
Bilgi felsefesinde, altı bilgi türü var. Günlük bilgi, teknik bilgi, dini bilgi, sanat bilgisi, bilimsel bilgi, felsefe bilgisidir. Her bilgi türü, dünyaya bir bakış açısıdır. Bütün bilgi türlerinden faydalanmak gerekir. Bilgi türlerinin eşit, kardeş, özgür olması gerekir.
Atatürk, çeşitli konulardaki sözleri ve yaptıkları ile bilgi bütünlüğünün-bilgi türlerinin- öğrenilmesini istemiştir.

By

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir