logo

21 Nisan 2018

KURAL

Kural, davranışı belirler. Toplum hayatı kurallara göre yaşanır.
Gazetecilik, mesleğin etik kurallarına göre yapılır. Olaylar nesnel, gerçeğe uygun, adil olarak kamuoyuna aktarılır.
Gazete, halkı bilgilendirme görevi yapar. Bir haberde, habere konu olan taraflar vardır. Haberci, o tarafların dışında bir gözlemcidir, tarafsızdır.
Eğitimin, öğretmen ile öğrencinin beraber tartışarak, öğrenirken ürettiği, üretirken öğrendiği bir süreç olması gerekir. Demokratik, çoğulcu, katılımcı, yaratıcı, yarışmacı eğitim istemek hem hak hem görevdir.
Bir siyasi parti, gündemini, ülke sorunlarından yola çıkarak tasarlayıp, pratiğini de buna göre yapmalıdır. Güncel politikanın gereklerini, halk açısından gündemleştirmek gerekir.
Siyasi parti ile sendikal ve kooperatifsel hareketin beraberliği de teoriden pratiğe dönüşümü kuvvetlendirir. Siyasi parti programında amaç, programın somutlaşmasına, pratiğe dönüşmesine katkı yapar.
Sözlü gelenek ve yazılı gelenek bir bütündür.
Sözlü gelenekte, yalan da gerçek de sözden ibarettir. Sözün biri uçar, öteki konar. Yalan ile gerçek birbirine karışır.
Yazılı gelenek, arşivleri oluşturur. Arşivler, kanıta dayalı tarih yazılmasını sağlar. Toplumun hafızasını oluşturur. Yalan ile gerçek ayrılır.
Dini bilgi ve doğa bilgisi bir bütündür. Birbirini tamamlar. Her bilgi, kendi kuralına göre doğrudur. Dini bilgi, inanarak öğrenilir. Doğa bilgisi, “soru sorarak, şüphe ederek, deney-araştırma yaparak, sebep-sonuç düşünerek öğrenilir.
Kelimelerin, kavram anlamını, yer-yön bildirme anlamını, sözlük anlamını öğrenmek gerekir. Ayrıntıyı belirtmek gerekir. Genellemeler, yanılmaya, aldatılmaya sebep olur. Gerçek, ayrıntıda gizlidir.
Atatürk,” Kanun hakimiyeti gerekir. İdareyi maslahat, en kötü idaredir” demiştir. İdareyi maslahat, keyfi, kuralsız idare demektir. Kanun, kurallara göre yaşamayı belirtir.
Toplumsal gelişme ile teknolojik gelişme beraber yürümelidir. Batı Medeniyeti’ndeki toplumsal gelişmeler ile teknolojik gelişmelerin beraber istenmesi gerekir. Toplumsal ve teknolojik gelişmeler, insanlığın ortak değerleridir. İnançla ilgili değildir. İnsanlığa ait bir mirastır.
İnsanların hem inanç gereği hem doğa gereği giyinmeye hakları vardır. İnanca göre giyinmede, ibadet elbisesi örnek alınır. Doğa gereği giyimde, doğaya uyum istenir. Doğaya uyum sağlayan varlığını sürdürür. İklim şartlarından, darbelerden, afetlerden korunmak için elbise giyilir. Korunmaya gerek görülmeyen yerde çıplak da yaşanabilir.
Dini bilgide, mucize vardır. Dini bilgide olağanüstü varlıklara inanılır. Doğa bilgisinde, doğa kuralları vardır. Zorunluluk ve rastlaşma, doğa kuralıdır. Doğa bilgisinde, beş duyu ile farkına vardığımız bilgileri öğreniriz. Dini bilgi ve doğa bilgisi birbirini tamamlar.
Dini ahlak, inanarak öğrenilir. Din-inanç ile ilgili kurallardır. Etik ahlak, soru sorarak, şüphe ederek, deney-araştırma yaparak, sebep-sonuç düşünerek öğrenilir. İnsan, akıl yürüterek etik kuralları oluşturur. Dini ahlak ve etik ahlak bir bütündür. Birbirini tamamlar.
Dini değerler, gelenek değerleri, milli değerler bir bütündür. Manevi değerleri oluşturur. Demokrasi, insan hakları, anayasa, kanunlar, manevi değerimizdir.
Maneviyat-maddiyat bir bütündür. Manevi bilgi ve maddi bilgi, bilgi bütünlüğünü oluşturur. İnsan, maneviyat ve maddiyat bütünlüğüne göre yaşayarak mutlu olur.

Share
141 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+8 = ?