logo

POPÜLİZM

İnsanlar, birbirlerine ilham verici olurlar. İnsanlar, birbirlerini motive edici olurlar. İnsanlar, birbirlerine dinleyici olurlar. İnsanlar, birbirleriyle uzlaşırlar. İnsanlar, kendilerini ve doğayı değiştirirler.

Popülizmde, sloganlar oluşturulur. “Partiler, parti üyeleri içindir. Şemsiye parti, herkes içindir” bir slogan olur. “Sizin gibi bir başkan” bir slogan olur.

Düşüncenin ifade edilmesi için, tanım yapılır, kural oluşturulur, anlatım teknikleri kullanılır. Tanım ve kural, konuyu sınırlar.

Tolumda otoritenin genel kaynakları, gelenek ve hukuk olur. Popülist kadın lider, kendini topluma, anne, eş olarak tanıtır. “Bu ülkeyi annesiymiş gibi, tutkuyla önemsiyorum. Avustralya evim, Avustralya halkı, çocuklarım” ifadesini, Hanson söyledi. Alaska Valisi Palin, “Hokey annesi ve anne bozayı” unvanlarını kullandı. Süleyman Demirel, “baba” unvanını kullandı. Tansu Çiller, “ana, bacı” unvanlarını kullandı.

Popülist lider, “baba, ana” unvanlarını kullanınca, seçmen babanın, ananın çocukları olur. Popülist lider, “Bir araya gelerek, adalet ve eşitlikle toplumu inşa etmek için burada bulunuyoruz” ifadesini kullanır. Popülist söylem, seçim kampanyalarında söylenir.

Popülizm, sıradan insanlar için, sıradan insanın yüzünün yandan görünüşünü inşa eden, sıra dışı liderlerin siyaseti, olarak belirtilir. Demokrasinin ideolojileri: Liberalizm, milliyetçilik, sosyalizm, popülizm olur.

Demokrasi, halk egemenliği ve çoğunluğun yönetiminin bir birleşimi olarak tanımlanır. Demokrasi, halkın yönettiği bir siyasal sistemi, ima eder. Yöneticiler, rekabete dayalı seçimlerle, seçilirler. Halk, kendilerini yönetenlerin, çoğunluk tarafından seçilmesini kabul eder.

Liberal demokraside, halk egemenliğine ve çoğunluğun yönetimine saygı gösterilir. Düşüncenin ifade edilmesi özgürlüğü, azınlık haklarının korunması diğer özellikler olur. Anayasa, anayasa mahkemesi liberal demokrasinin örgütlenmesi olur.

Liberal demokrasi, iki ayrı boyuta sahip olur. Birinci boyut, kamusal rekabet olur. İkinci boyut, siyasi katılım olur. Kamusal rekabet, yönetime muhalefet etme olur. Siyasi katılım, siyasi sistemde yer alma hakkını belirtir.

Popülizm, halkın iradesini, hiçbir şeyin kısıtlamamasını ister. Çoğulculuk ve azınlık haklarını kabul etmez. Temel hakları koruyan kurumları, eleştirir. Mahkemeler ve medya, eleştirilir. Yönetimin, bağımsız kurumlar tarafından denetimini, kabul etmez. Çoğunluğun istekleri, dile getirilir.

Rejimler, dört gruba ayrılır. Tam otoriterlik, rekabetçi otoriterlik, seçimli demokrasi, liberal demokrasi…

Demokraside ekonomi, bir üretim ve paylaşım ilişkisi olur. Toplum, birlikte üretir ve paylaşır.

Popülizm, liberal demokrasiyi eleştirir. Liberal olmayan demokrasinin, bir biçimini isteyen düşünceler kümesi olur. Halk egemenliğini ve çoğunluğun yönetmesini ister.

Siyasi aktörlerin başarısı, iki özellik gösterir. Sorunları kamunun gündemine getirme ve kamusal siyaseti biçimlendirme… Popülist aktörler, sistem tarafından çözümlenemeyen sorunları gündemde tutarlar.

Liberal demokrasi, vatandaşlarına, özerk kurumları ile hesap verir. Vatandaşlık eğitimi, demokratik kurallara uyulmasına katkı yapar. Çoğulculuğun değeri, anlatılır. Anayasa ve anayasa mahkemesi, azınlık haklarını korur. Tarih bilgisi, olguların uzun süreçleri içinde ilerler. Olgu, sebep-sonuç belirtir

Share
1335 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+1 = ?