Sacayağı, ateş üzerine oturtulan üçayaklı çember ya da üçgen biçiminde bir demir destektir. Sacayağı, üçleme anlamında da kullanılır.

Bir söylem(inanç) ve eylem(ibadet) alanı olarak din, insanlık tarihinde, sacayağı kavramlar üzerinde durur. Sacayağı kavramlar, anlam, ahlak, vicdandır.

Anlam, zihnimizde canlanan şeydir.  Ahlak,  insanın öğrendiği, kazandığı tutum ve davranışların tümüdür. Vicdan, kişinin davranışlarını, kendi ahlaki değerlerini ölçü alarak değerlendirmesidir.

Din, insanın sorumluluk bakımında davranışlara anlam vermesine çözüm sağlar. Din, insanın iyilik, doğruluk, güzellik üzere olmasına yönelik çözüme yöneltir. Din, insanın kendisiyle yüzleşmesi, iç hesaplaşmaya gitmesi için çözüm belirtir.

Din, çekişme, zıtlık için her kapıyı açan anahtar olması durumunda sacayağı kavramlar da görünmez olur.

Din, insanlar üzerinde yönlendirici baskı etkisi olan bir anahtar olur. Din, kendinden olmayanı öteki kabul eden bir anahtar olur. Din, kitleler üzerinde egemenlik kurulmasını sağlayan eylem bilgisi olur.

Din, ezilenlerin isteklerini ateşleyen itici gücü, enerji kaynağı olur.

Marks, dinin insanlar üzerinde otorite işlevi üzerinde durur.  Dinin, sömürüyü, sınıf çelişkisini gizlediğini belirtir.

Engels, dinin ezilenlerin isteklerini teşvik eden ideolojik işlevini belirtir. Almanya’da “köylü eylemlerini” örnek verir.

İftar sofrası, dinin olumlu bir davranış biçimidir.

Dini bilgi ve diğer bilgi türlerinin eşit, kardeş, özgür olması gerekir.

İnsana bakış ile bilgi türlerine bakış arasında benzerlik vardır. İnsana önem veren bilgi türlerine de önem verir.

İbni Haldun ve Mukaddeme isimli eseri ne Avrupa’da önem verildi. Bilgi birikimine katkısı nedeniyle önem verildi. İbni Haldun ve Mukaddime adlı eseri, Descartes, Comte, Marks, Darwin gibi düşünürleri etkiledi.

Comte, Durkheim, pozitivizm düşüncesini kurdu. Pozitivizm, düşüncenin ölçü bildiren kelime, cümle ile anlatılmasıdır. Hayatta en hakiki mürşit müspet ilimdir, sözünü Atatürk, pozitivizm düşüncesi etkisinde söyledi.

Sacayağı kavramlar, bütün bilgi türleri için insanı etkiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir