Tanım, bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen anlamdır.
Kural, bir sanata, bir bilime temel olan yön veren ilkedir. Kural, davranışlarımıza yön veren uyulması gereken ilkedir.
Tanım, kural hak, helal, ödevdir. Tanım, kural tanımamak yalan, haram, suçtur.
Sol-sağ, solcu-sağcı, emek-sermaye bütündür, demek tanımdır, kuraldır. Siyasi partilerin, siyasi partiler yelpazesindeki yerini belirtmesi gerekir. Demokrasinin de tanımı, kuralıdır.
Sol-sağ, solcu-sağcı, emek-sermaye bütünlüğü kelimeleri yerine ülkücü, milli görüşçü, milliyetçi, dört eğilim, orta direk, milletin babası, anası, bacısı, Müslümanlar-laikler kelimeleri kullanıldı.
Tanımsız, kuralsız keyfi bir demokrasi yaşadık, yaşıyoruz.
Gelir farklılığı, gelir adaletsizliği tanımsız, kuralsız, keyfi demokrasinin getirdiği sonuçtur. Bir tarafta çok zengin bir tarafta çok fakir var. Bir tarafta varlık bir tarafta yokluk var.
İşsizlik, fakirlik en büyük haksızlık, adaletsizliktir.
Tanıma, kurala göre hareket eden siyasi partiye oy vermek gerekir. Siyasi partinin, sol-sağ, emek-sermaye yelpazesinde yerini belirtmesi gerekir.
Bir de merkez partisi var. Merkezde olduğunu, tarafsız olduğunu, sol-sağ, emek-sermaye bütünlüğünde merkezde olduğunu belirtiyor. Bu durum, tanıma, kurala uygun görünüyor. Ama sadece merkez partisiyiz, deniyor.
Ortanın solu partinin, merkez partinin tanımı, kuralı halka anlatması gerekir. Böylece tanıma, kurala uymayanları halk öğrenmiş olur. Halk, sandığa gittiğinde, tanıma, kurala göre oy kullanır.
Anayasa, kuvvetler ayrılığı tanım, kuraldır. Tanıma, kurala uyalım.

By

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir