Sevgili okurlarım; Kerbeladan bugüne kadar sistemli olarak, zalimler masumları ve mazlumları katlediyorlar. Müslüman halkların üzerine karabasan gibi çökmüş olan münafıkların cahiliye karanlığıyla hesaplaşmadıkça İslam coğrafyasında masumların kanını dökmeye devam edeceklerdir.

     Ben şahsen, meseleyi hiç eğip bükmeden bütün çıplaklığıyla ortaya koymaya çalışacağım, taktiri de size bırakıyorum.

     İslam toplumlarının temel sorunu, ilim ile statükonun kavgasıdır. Zira, ilim ile statüko taban tabana zıt oldular. Statüko durağandır, negatiftir, kısırdır. İlim, aktiftir, pozitiftir, üretkendir. Bu manada imamların, şeyhlerin oluşturdukları mezhep, tarikat, cemaat statükocu örgütlenmeler ilim dışı yapılardır. Hiç kimsenin şu veya bu gerekçe ile, yaradanın bize hediyesi olan ışığını, ilmini belli bir kalıba sokmaya, kural koymaya, statüko oluşturmaya hakkı yoktur. Her kişi yaşadığı çağa, mekana, koşullara göre yaradanın ilminden istediği kadar faydalanıp, kafasını aydınlatabilir. Sağa sola sapmadan doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet yolunda yürüyebilir.

     Allah, kendi resulü Muhammed’e dahi kuran’ın ilmine statüko oluşturma yetkisi vermemiştir. “Ben sana vahiy ettiğim uyarıları tebliğ et, gerisine karışma” diye emretmiştir. Allah’ın ilmini bir kenara bırakıp, imamların, şeyhlerin Allah adına koyduğu kurallara göre, amel edenler münafıkların oluşturduğu neo putçu yapılanmalardır. Cahiliye düzenin iman ve İslam maskesi altına saklanan yeni versiyonudurlar. İşin aslı da astarı da, hakikati de budur.

     Mezhep, tarikat, cemaat, saltanat düzenleriyle yüzleşmeden, hesaplaşmadan, onlardan kurtulmadan masum canlıların katledilmesini ve doğanın tahribatını engelleyemeyiz. Onları etkisiz kıla mücadelesi vermeden İslam coğrafyasındaki savunmasız masumların katliamını önleyemeyiz.

     Bu anlamda, ölümcül hastalığa vesile olan virüsün kaynağı kurutulmalıdır. Tek çaremiz, neo putçu yapılanmalardan kurtulmaktır. Başka bir çözüm yolu biliyorsanız bize söyleyin, onu yapalım.

     Son olarak, Kuran öncesi putlarla günümüz putları arasındaki detayı da ifade edeyim: O dönemin putları yontulmuş ağaçlar ve taşlardı. Neo cahiliyecilerin putları, mezhep imamları, cemaat şeyhleri ve şıhlarıdır.

********************

     Bu arada, vatan savunmasıyla alakalı olan Doğu Akdeniz meselesinde, siyasiler ve Türkiye kamuoyu gerekli duyarlılığı göstermiyor. Pasif konumdalar, bu olgu pek hayıra alamet değildir. Vatan severlik ve milliyetçilik, meydanlarda birbirimize nutuk çekmeyle olmaz. Emperyalist saldırılar karşısında, doğru bir savunma hattı oluşturma icap eder.

******************

Suriye ile ilgili yanlış politikadan gayri vazgeçelim. Yanlışta ısrar edersek, Allah korusun Türkiye’yi Suriye’ye çeviririz. Dış devletler dışarıda anayasa hazırlayıp, bize verseler “Siz bu anayasa ile yönetileceksiniz” deseler kabul edermiyiz..? Hepinizin “Hayır” dediğini duyar gibiyim. Bizim neyimize lazım Suriye halkı için anayasa hazırlamak, bırakalım kendi iradesiyle sorunlarını çözsünler. Hiç boşuna kimse kendisini yormasın. Başkalarının yaptığı anayasayla Suriye halkı yönetilemez, sadece krizi derinleştirir. Ayrıca hatırlatayım, bizim anayasamız ve devletimiz Demokrasi, insan hakları, adalet ve özgürlükler konusunda çok sorunludurlar. Bugün Suriye için anayasa yapanlar gelecekte Türkiye için yapmayacakları ne malum. Onun için dış güçlerin ülkelere bu tür dayatmalarına meşruiyet kazandırmayalım, biran önce orta doğu ile ilgili politikamızı değiştirmezsek, İman ve İslam örtüsü altına gizlenmiş olan cahiliye barbarlığını ve karanlığını Türkiye’ye transfer ederiz. Biz onları kendi yolumuza getiremeyiz, üzülerek söyleyeyim; onlar yakında, Türkleri kendilerine benzetecekler. Bölgenin bataklığı, karanlığı, vahşeti bize niye bu kadar cazip geliyor anlayamıyorum.

     Hani derler, “Belanı mı arıyorsun be adam” bizimki o hesap olmuş. Yığınla maddi ve manevi değerlerimizi onların angaryaları uğruna heba ediyoruz. Ülkemizin toplumumuzun dengesi onların yüzünden alt üst oldu. Artık, yetti de arttı bile. Bu duruma son vermek gerekir diye düşünüyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir