logo

TÜRK MİLLETİNİN 93 YILDA KURDUĞU MİLLİ VARLIKLARI TALAN EDİLEMEZ

Siyasi iktidar, devlet düzenini tarumar etmeye devam etmektedir. Bunun son örneklerinden biri, Türkiye Varlık Fonu adı altında başlatılan uygulamadır.
Bu durum, Cumhuriyet dönemi boyunca yaratılan Kamu İktisadi Kuruluşlarının satılarak ve borçlanarak bugüne kadar getirilen uygulamanın artık sürdürülemez olduğunu göstermektedir.
Üretim olmadığı için büyütülemeyen vergi tabanı, dolaylı vergiler ile dar gelirlinin sırtına bindirilmiş vergi yükü adaletsizliği devam ederken; Türk Milletinin 93 YILDIR binbir emek ve zorlukla meydana getirdiği yüz milyarlarca liralık milli varlıkları, yeni harcamalar için kaynak olarak kullanılmak istenilmektedir.
Dünyada benzer varlık fonları gelire sahiptir. Bu şekliyle Türkiye Varlık Fonu herhangi bir
gelire sahip olmadığı için gerçekte, “Borçlanma Fonu”dur.
Başta Kamu Bankaları, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, BOTAŞ ve PTT olmak üzere
nakit varlığı yüksek kamu kurumlarının fona devredilmesiyle, bu kaynakları kullanacak yönetimin harcamaları hiçbir şekilde denetlenemeyecektir.
Bu uygulama, “bütçede birlik” ve “bütçede açıklık” ilkeleri ile uyuşmayan keyfi ve saklı
işlemlere kapı açacaktır.
Varlık Fonu kullanılarak yapılacak işlemler, gelecek kuşakları, katlanarak artacak borç yükü altında bırakacaktır.
Türk Milletinin varlığı olan Kamu Kuruluşlarının Varlık Fonuna devri; Osmanlı döneminde çöküşü hızlandıran Düyun-u Umumiye’ye dönüş demektir. Bu durum, Cumhuriyetin kuruluş değerlerinden ne kadar uzaklaşılırsa batağa saplanmanın da o kadar hızlandığının bir göstergesidir.
Milletimiz, kamu varlıklarımızın eritilmesine sessiz kalmamalıdır.
SİYASİ İKTİDARI, BU YANLIŞ KARARINDAN ACİLEN GERİ DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ.

Share
354 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

7+5 = ?