logo

TÜRKÇÜLÜK

     Türkçülük, Anayasa’nın ikinci maddesinde “Türk milliyetçiliği” terimi ile ifade edilen birleştirici ve bütünleştirici bir kavramdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşıdır.

     Kürtçülük, Kürt ırkçılığıdır. Türkiye’yi bölmeyi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, bağımsız bir Kürt devleti kurmayı hedefleyen ideolojidir.

     Türkçülük ise, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ana fikirdir. İradedir. Kurtuluş Savaşı’ndaki Kuvay-ı Milliye ruhudur. Atatürk, ırkçılığı ret eder. Bu nedenle, Türkçülüğün temelindeki Türk milliyetçiliği birleştiricidir.

     Türkçülüğün anlamı, Türk milletini yükseltmek ve yüceltmektir. “Türk milleti” kavramı, millet tanımına uygun olarak, ülkemizdeki çeşitli etnik gruplara mensup tüm vatandaşlarımızı kapsar.

     Türk halkının, milli tarih şuurunu kazanması,  Türk milliyetçiliğinin ete kemiğe bürünüp Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşı olması, Kurtuluş Savaşı’ndaki şahlanış ile ortaya çıkmıştır.

     “Fransız İhtilali” sonrası, milliyetçilik rüzgarları, başta Avrupa olmak üzere, tüm dünyayı etkiledi.

     Önce Osmanlı sınırları içindeki kavimleri “Osmanlıcılık” bilinciyle yoğurup homojen bir topluluk haline getirmeyi öngören “Osmanlıcılık” ideolojisi uygulandı. Osmanlı milleti tanımı yapıldı.

     Aynı zamanda, din birliğini öngören “İslamcılık” anlayışına başvuruldu.

İttihat Terakki Cemiyeti’nin bütün Türkleri bir bayrak altında toplamayı hedefleyen “Turancılık” denemesi başarısız oldu.

     Türkçülük ve Türk milliyetçiliği, Milli Mücadele sürecinin ve Türk milletinin, Misak-ı Milli bağlamında vatanına sahip olma azminin bir ürünüdür.

     Türk milliyetçiliğinin, Misak-ı Milli bağlamında, somut bir vatan kavramıyla bütünleşmesi, Kurtuluş Savaşı sürecinde gerçekleşmiş ve yerini almıştır. Anayasa’ya “Türk devletini kuran ahaliye, Türk milleti denir” ifadesi konmuştur.

     Konuya, ümmetçilik kavramına göre bir mantıkla bakılınca, “Türkçülük” demek kavmiyetçilik olarak görülüyor.

     Devletlerin temel özelliği, sağlam millet yapılarından, ortak millet tanım ve şuurundan, kendilerini bileşik ve özgün bir varlık olarak görmelerinden kaynaklanır.

     Türkçülük, Türk kavramları, halka milli kimlik ve aidiyet duygusu verir. Türkçülük, Türk,  Türk milleti kavramları, “vatan, anayasa kavramlarıyla beraber yaşamak sonucu” kazanılan unvanlardır.

     Din kavramı, bütün insanlara seslenir. Ümmet kavramı, bütün Müslümanlara seslenir. Millet kavramı, sınırları belli vatan üzerinde yaşayan vatandaşlara seslenir. Devlet, vatanı ve milleti ile bir bütündür, denir.

Share
899 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

10+5 = ?