logo

ÜSTÜNLÜK DUYGUSU

     Üstünlük duygusu, Alfred Adler’in “Bireysel Psikoloji” konusunda ileri sürdüğü görüşüdür. Üstünlük duygusu olan kişide gizli bir aşağılık duygusu vardır.

     Kararsızlık, doğruyu göremeyen, işitmeyen, hüküm veremeyen insanlar söz konusudur.    Aşağılık duygusunun oluşturduğu keyfiyet, kuralsızlık dikkat çekicidir.

     Ordu’da “Doktrin Komutanlığı” var. Doktrin bilgi, kalıplaşmış, sınırları çizilmiş bilgidir.    Ordu’nun örgütlenmesi de dikey örgütlenmedir. Emir-komuta hiyerarşisi vardır. Ordu, silahlı güçtür. Silahın olduğu yerde, düşünce serbestliği baskı altındadır.

     Üstünlük duygusu olan kişi hep üstün duruma geçme, sahip olma, kendini kahraman gibi görme davranışları gösterir. Kişi kendini bazı yönlerden diğer insanlardan üstün görür.

     Ülkücülük, manevi kalkınma üstünlük duygusuna örnektir. Dindarlar-Laikler,   Müslümanlar-Laikler  ayrımı da üstünlük duygusuna örnektir. Burada temel özellik, slogan üslubudur. Bütünün bir parçasının alınıp yüceltilmesidir.

     Ülkücülük ve manevi kalkınma düşüncecilik-idealizm demektir. Hegel, idealizm-materyalizm tüm bilgidir, demiştir. Yani maneviyat-maddiyat tüm bilgidir.

     Ülkücülük, manevi kalkınma, maneviyatçılıktır. Slogan üslubu ile bütünün parçası maneviyat yüceltiliyor. Maddiyat, adı anılmadan değersiz gösteriliyor. Maneviyatçı sloganını kullanmayanlar, maddeci olmakla anlamlandırılıyor. Böylece toplumda çatışma ortamı oluşturuluyor. Maddiyatı övmek de aynı sonuca varır. Maneviyat-maddiyat tüm bilgidir. Tüm bilgi ile insan mutlu olur, demek gerekir.

     Dindarlar-Laikler, Müslümanlar-Laikler ayrımı da toplumda kutuplaşma olması için kullanılıyor. Laiklik, din işleri ve devlet işlerinin ayrılması yanında, dini bilgi ve devlet bilgisi bütünlüğüdür. Devlet bilgisi, dini bilginin dışındaki bilgileri kapsar.

     Laiklik, din işleri içinde dindarlığı, Müslümanlığı da içinde barındırır. Laiklik, tüm bilgidir. Laikliğin dini bilgi parçası övülerek, laikliğin karşıtı gibi gösteriliyor. Devlet bilgisi laikliğin parçasıdır. Laiklik ile devlet bilgisi eşdeğer yapılıyor. Laiklik, dindarlığın ve      Müslümanlığın karşıtı olarak anlatılmak isteniyor.

    Müslümanlar, cennet ve peygamberin şefaatı inancı ile üstünlük duygusuna sahip olunca, diğer dinlere inananlardan kendilerini üstün görüyorlar. Süleymancılar Tarikatı üyesi bir kişi, “cennete gitmek için bir mürşide inanmak gerekir, yoksa cennete gidilemez” dedi. Burada mürşit ile peygamber eşdeğer kabul edilmiştir.

     Milliyetçi, milletini, vatanını seven kişidir. Milliyetçi kelimesi, emek-sol, sermaye-sağ bütünlüğünde sermaye-sağ yerine konuluyor. Milliyetçi kelimesi, sol karşıtı olarak kullanılıyor. Millet, vatan kavramı ile beraber yaşamak demektir.  Milliyetçi, vatan sevgisi kavramlarını tekellerine alanlar, solcularla bu kavramları paylaşmıyorlar. Bütün vatandaşlar milliyetçidir, milletin, vatanın parçasıdır.

     Bütüne ait olmak, bütünün parçası olmak duygusu en kuvvetli ailede yaşanır. Vatan, millet, devlet, din, içinde yaşanılan topum kavramları bu duyguyu bireye hissettirir.

Share
52 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

3+4 = ?