logo

İYİ PARTİ “KİRAZLIYAYLA’DA Kİ ÇEVRE KATLİAMINA EL KOYUYORUZ”

Ülkemiz coronovirüs ile mücadele ederken insanların evde olmalarını fırsat bilen, yabancı bir maden firması birkaç gün önce Yenişehir Kirazlıyayla mahallesinde kısa bir sürede yüzlerce ağacı kökünden kesti.’‘’Yenişehir Evde Kal’’ diyenler ağaç kesimine göz yumdu bu kabul edilemez .Kirazlıyayla halkının yerinde tepkileri ve oluşan infial sonrasında İl Başkanlığımız ve Milletvekillerimiz düzeyinde Bursa Valiliğimizle yapmış olduğumuz görüşmeler sebebiyle Maden firmasının çalışmaları Bursa Valiliği kararıyla 15 gün süreyle durduruldu.

İYİ Parti Bursa İ l Başkanlığı olarak ilçe teşkilatı ve bölge halkı ile birlikte Yenişehir Kirazlıyayla’da ki Çinko – Kurşun – Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi adı altında usulsüz bir şekilde yürütülmeye çalışılan projeyi ilk günden bu yana gün be gün takip ediyoruz. Yaptığımız incelemelerin yanında ilgili meslek odaları ve bilim adamları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yapılması planlanan bu tesisin kesinlikle insan ve çevre sağlığına ciddi bir tehdit oluşturacak mahiyette olduğunu tespit ettik.

5 ay önce bu konuda siyasi parti olarak, Kirazlıyayla’da ki Çinko – Kurşun – Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi’nin kesinlikle durdurulması, ÇED Raporu’nun iptal edilmesi gerektiğine dair ilk basın açıklamasını İYİ Parti Bursa İl başkanlığı olarak Yenişehir’de bölge halkı ile birlikte yaparak yetkilileri göreve çağırdık. Ne yazık ki! o günden bu yana ilgili kurumlar tarafından olumlu bir tek adım bile atılmaması bizleri ziyadesiyle üzmüştür.

ÇED Raporu’nun uygun olmadığını ve bu sebeple maden firmasının çalışmalarının durdurulmasına gerekçe olarak gördüğümüz hususlar aşağıdaki gibidir;

a) Bursa Valiliği’nin (Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün) tarım dışı amaçlı kullanım izni vermemesi,

b) ÇED Raporu için Devlet Su İşleri’nin, her geçen gün su seviyesi çekilen İznik gölünden firmanın su çekmesi için olumlu rapor vermemesi,

c) Gayri sıhhi müessese ruhsatlarının olmaması,

Bunun yanında bölgenin yapısı itibariyle;

d) Maden Sahasıının 2. Derece deprem bölgesinde olması,

e) 3 Milyon m3’lük kapasiteye sahip zehirli kimyasallar için yapılacak atık deposunun Yenişehir ovasına %15-20 eğimli bir araziye yapılarak muhtemel en küçük bir çatlakta verimli Yenişehir ovasının yok olmaya mahkum olması,

f) Proje alanı içerisinde heyelan bölgesi bulunması,

g) Maden sahası içinde 1. Derece sit alanı olan binlerce yıllık tarihi yapıların bulunması,

h) Maden sahası içinde bölge halkının kullandığı ve yok olacak göletlerin, doğal su kaynaklarının ve meraların bulunması,

Yukarıda belirtilen maddeler bu projenin neden zararlı olduğunu ve ÇED Raporunun hukuki olarak tartışmalara konu olacağını da apaçık ortaya koymaktadır.

ELİN LÜBNANLI FİRMASINA YENİŞEHİRİN ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI PEŞKEŞ ÇEKİLEMEZ

Bizler ülkemizin milli servetlerinin ekonomimiz için elbette değerlendirilmesini istiyoruz. Bizim karşı olduğumuz konu, yabancı bir maden şirketinin bizleri adeta sömürerek doğal kaynaklarımızdan zengin olmalarının yanında zehir ve pislikleri bize bırakarak ekolojik dengeye zarar vermeleri ve halkımızı zehirlemeleridir. Elin Lübnanlı firması üç kuruş kazanacak diye asit yağmurları ile Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan Yenişehir ovasının heba edilmesine, insanlarımızın sağlıklarının bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Saygıdeğer Basın Mensupları, Kıymetli Bursalı Hemşerilerimiz;

Halk ve çevre sağlığını etkileyecek önemli projeler yerel halkın görüşleri doğrultusunda uygulanmalıdır. Bizler Kirazlıyayla Mahallesi sakinlerini ziyaret edip görüşlerini aldığımızda şahit olduk ki! halkın %90’ı bu projeye şiddetle karşı çıkıyor ve hatta “Ölürüz de ata yadigarı topraklarımızın kurumasına, yok olmasına izin vermeyiz” diyorlar. Anayasa’mızın 56. Maddesi gereğince; “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi genişletmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” maddesine istinaden bizler; İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı olarak bölge halkı ile birlikte Kirazlıyayla’nın Kurtuluşu için bir seferberlik başlatıyoruz.

Bu kapsamda bölge halkının mücadelesine destek vermek amacıyla onlarla istişare ederek çalışmaları birlikte yürüteceğimiz, Kirazlıyayla’da ki Maden Tesisi ile Mücadele Komisyonu adı altında Çevre ve Ziraat Mühendisleri, Avukatlar, Bilirkişiler ve Yerel erklerden oluşan bir heyetimizi kurmuş bulunmaktayız.

Ayrıca yaptığımız araştırmalarda hukuki anlamda bugüne kadar ciddi bir çalışma olmadığını gözlemleyerek, partimize mensup İYİ Avukatlar Platformu’nun öncülüğünde 30 Avukat arkadaşımızın aynı anda yargı sürecine müdahil olmasına ve Kirazlıyayla halkının haklarının savunulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmaları periyotlar halinde kamuoyu ve sizlerle paylaşacağız.

YENİŞEHİR HALKI CAN DERDİNE DÜŞMÜŞKEN, BİRİLERİ HALA RANT PEŞİNDE

Dünya ve ülkemiz küresel salgınla boğuşurken yangından mal kaçırırcasına fırsatçılık yapanlara, bu günlerde toplum olarak değerini daha iyi idrak ettiğimiz doğal hayatın ve ekolojik dengenin yok olması için çalışanlara ve asla ve kat’a fırsat vermeyeceğiz ve bölge insanı adına nefesimiz enselerinde olacak.

Kirazlıyayla’nın geleceği için Bursa’mızın tüm dinamikleri ile hep birlikte hareket edeceğimizi ümit ediyor, İYİ Parti Bursa Teşkilatları adına hepinize saygılarımı sunuyorum.

Uzm. Dr. Yahya BAHADIR

İYİ PARTİ BURSA İL BAŞKANI

Share
4439 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+8 = ?