logo

“Suç işleyen bir kamu görevlisi o koltukta oturamaz”

CHP, İYi Parti, Sol Parti, HDP, Emeğin Partisi, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, ADD, Hacı Bektaş Veli Derneği ve Veli Der’den oluşan “Eğitim Komisyonu” Kestel’de eğitimde yaşanan sorunları masaya yatırdı.

Son günlerde, eğitimde yaşanan gerici-yobaz uygulamalara bir son verilmesini isteyen Eğitim komisyonu yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında şunları dile getirdi.

Türkiye’de eğitim sistemi uzun süredir ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Uygulanan politikalar sonucunda sistem gün geçtikçe içinden çıkılmaz hal almaktadır. Siyasi iktidarın, kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda eğitim alanında attığı adımlar ve hayata geçirilen ‘piyasacı’ ve ‘gerici eğitim’ merkezli uygulamalar, başta öğrenciler olmak üzere, öğretmenleri, eğitim emekçilerini ve velileri doğrudan etkilemektedir. Sorunlar şöyle özetlemek mümkündür;

– Çocuklar eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamaktadır.

– Eğitim programlarında ve ders kitaplarında ülkedeki etnik, dilsel, kültürel ve inanç çeşitliliği neredeyse hiç yansıtılmamaktadır. Oysa Türkiye gerçek bir mozaiktir.

– Okulların fiziki altyapı ve donanım eksiklikleri, kalabalık sınıflar,  çocukların dini cemaat ve vakıfların kreşlerine ve yurtlarına yönlendirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik piyasacı müdahaleler, çocukların barınmak zorunda bırakıldıkları yurtlarda taciz ve istismara uğraması, vakıflar aracılığı ile okullardaki gerici uygulamaların artması artık sıradanlaşmıştır.

– Eğitim alanında liyakat tamamen ortadan kaldırılmış, yandaş kadrolar her köşe başını tutmuş durumdadır.

Eğitim kurumları dil, ırk, inanç ve cinsiyet ayrımı yapamaz. Eğitimde hiç kimseye, zümreye, aileye ya da sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Eğitim ayrıca fırsat eşitliğine dayalı, laik ve bilimsel olmak zorundadır.

Yukarıda sözü edilen tespitler ve sorunlar, ilçemiz Kestel için geçerlidir. Gerici, bilimsel nitelikten uzak, iyi insan yetiştirme amacı olmayan bu uygulamaların tamamını ilçemizde de görmekte ve yaşamaktayız.

Son günlerde Şehit Polis İsmail Özbek Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık hakkında basına ve CİMER’e yansıyan iddialar ve öğrenci velilerinin rahatsızlıkları, bu bağlamda değerlendirilmelidir. İddalardan biri, adı geçen okul müdürünün kız çocuklarının etek boylarına bakarak bir eğitimciye asla yakışmayacak şekilde “Siz okula kendinizi erkeklere göstermeye mi geliyorsunuz” iddasıdır. Ayrıca sabah toplantılarında din merkezli konuşmalar, cuma günleri öğrencileri cuma namazı için camiye davet etmesi, yılbaşı kutlamanın ne kadar kötü olduğu v.s gibi konuşmalar, çağdaş, bilimsel ve laik eğitimin özüne aykırıdır. Bu tür davranış ve yönlendirmeler Anayasa, yasalar, çağdaş eğitim normları, din ve vicdan özgürlüğü ve Milli Eğitim Temel Kanunu ile de uyuşmamaktadır. Müdür suç işlemiştir ve suç işleyen bir kamu görevlisi o koltukta oturamaz. Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer tüm ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri, sorumluları, söz konusu müdür hakkında gerekeni yapmak, hiç değilse söz ve davranışların tekrarlanmasını sağlamakla yükümlüdür. Bunu yapmazlarsa, başka öğrenci ve veliler başta olmak üzere, kamuoyu nezdinde suç işleyene göm yumdukları için o suça ortak oldukları bilinmelidir.

Share
4581 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

2+1 = ?