logo

Demokrasi

Devrimler, yenilik, değişim isteyenlerin eylemlerinin ürünüdür. Yeni kurum, yeni sistem oluşturmak istenir. Yeni kurum, yeni sistem, belirli kurallara göre oluşturulur.

Demokrasi, “evrensel hukuk kuralları, insan hakları, uluslararası sözleşmeler, demokrasi ilkeleri” gibi kurallar çerçevesinde sürdürülür. Bu kurallar, yönetimi sınırlar.

Toplum bütündür. Toplum, bireylerden oluşur. Toplum bütün, birey parça olur. Toplumun-bütünün- bireyleri-parçaları- eşit olur. Herkes, toplumun bireyi olarak, bireysel haklara sahip olur. Kapitalizm, bireyselliği, okul eğitimini getirdi. Okulda, mesleğe-işe- yönelik eğitim verilir. Toplumda bireyler, toplum kurallarına göre örgütlenir.

Düşüncenin ifade edilmesi, örgütlenmek, çoğulculuk, hoşgörü gibi kurallar, demokrasiye temel olur. Demokrasinin kurum ve kurallarını geliştirmek, bir hedef olur. Demokraside sorunlar, kamuoyunda tartışılıp çözülür. Çözüm önerileri, kamuoyunda paylaşılır. Çözüm için plan, program hazırlanır. Plan ve programa göre çalışma yapılır.

Demokrasi, toplumun bireylerinin, “eşit, özgür, dayanışma içinde” beraber yaşamasıdır. Meclis’te, komisyonda üyelerin eşit sayıda kadın ve erkek olması bir hedef olur. Cinsiyet kotası da olumlu bir adım olur.

Toplumun bireylerini özgürleştirecek ve yeteneklerini geliştirecek alan, eğitim alanıdır. Parasız eğitim ile eğitim sorunu çözümlenir. Devletin vergi gelirleri ile eğitim sürdürülür.

Toplum, barış, demokrasi, dayanışma ile ilerleme sağlar. Toplumlar arasında, “barış, dayanışma, demokrasi” kurallarına göre, ekonomik güç ve ortak pazar oluşturma örnekleri var. Dünya çapında, üretimden ve tüketimden pay almak için toplumlar arası örgütlenme yapılır. Toplum, üretim ve tüketim, paylaşım kuralları ile sosyal adaleti sağlar.

Kitle partisi, “üye, örgüt, program” bütünlüğüne göre çalışır. Parti, bir okul olur. Devamlı, parti içi eğitim verilir. Siyasi parti, kurumsal örgütlenmedir. Kurumsal örgütlenme, kalıcı olur. Siyasi partiler, toplumdaki gelişmeye uyum sağlayıp varlıklarını sürdürürler.

Siyaset, ideoloji bilgisi ile yapılır. İdeoloji, hedefe yönlendirir, sınırlama yapar. İdeoloji bilgisi, dünya bilgisidir. Bütün bilgi türlerinden faydalanılarak oluşturulur. İnsan, bilgi ile hareket eder. Bilgiyi öğrenmek için, bir program uygulanır.

Fermuar modeli olarak bilinen seçim listelerinde, kadın ve erkek adaylar, birbirini takip ederek sıralanır.

“Gölge kabine” uygulaması ile yönetim, muhalefet tarafından denetlenir. Muhalefet, yönetime geçmeye hazırlanır. Eleştiri, bilgiye dayalı yapılır. Alternatif çözüm önerilir. Bu süreçte, bakanlıkların bütçelerinden çalışmalar takip edilir.

 Kültür-medeniyet- bilgi bütünlüğüdür. Bütün bilgi türlerini kapsar. Laiklik, bilgi bütünlüğüdür. Dini bilginin ibadet kuralları ve devlet-dünya- bilgisi bir bütün oluşturur. Siyasi parti çalışmalarında, laikliğin bilgi bütünlüğü olduğu belirtildikten sonra: Devlet-dünya- bilgisi içinde olan konu, anlatılır, yazılır.

İnsanların ve yönetimlerin, “zamanında, yerinde, kurallara göre” hareket etmesi gerekir. Çalışma planı ve çalışma raporu ile etkinlik yapılır. Yapılacaklar, çalışma planında belirtilir. Yapılanlar, çalışma raporunda belirtilir.

Düşünmek, beş duyu ile duyumsamak, becerikli olmak insanın özelliği olur. İnsan, araç yapan bir canlıdır. Bilim, teknik, sanat dünya bilgisidir. Düşünmek, beceri, buluş ile yeni bilgi oluşturulur. İnsan, doğayı inceleyerek biçimlendirir. İnsan, üretim, paylaşım, toplumsallaşma özelliğine sahiptir. Mal canın yongasıdır, denir. Yonga, koruyucu anlamı taşır. Mal, dünya bilgisi ile üretilir. Dini bilgi ile sahip olduğumuz varlıklar için, Allah’a şükrederiz. Allah’a dua ile sesleniriz.

İnsanlar, beraberliklerini, prensipler üzerinden yürütür. İnsanlar, işbirliği ve dayanışma kurallarına göre hareket eder. İnsanlar, sorunlarını, özgürlükçü, çoğulcu demokraside çözümler.

Yasalar, belirli kurallara göre kabul edilir. Biçim ve içerik kurallarına uyulur. Evrensel kurallar, geçeri olur. Düşüncenin ifade edilmesi, basın ve hak arama özgürlüğü evrenseldir. Toplum, bilgi türlerinin hepsinden faydalanarak, aydınlatılır. Bütün bilgi türleri eşit olur.

Bilgi, iki türe ayrılarak ifade edilir. Dini bilgi-dünya bilgisi, dini bilgi-devlet bilgisi, kalıplaşmış bilgi-değişen bilgi, kutsallaştırma ile oluşan bilgi-görev ve işlev düşünerek oluşan bilgi olarak belirtilir. Kutsal bilgi, inanarak öğrenilir. Görev-işlev- düşünerek oluşan bilgi sorgulanarak öğrenilir.

Share
906 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+3 = ?